Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
15.08.2023 Darovací smlouva - podíl 1/12 pozemku 534/4
125/2023
0,00 Město Úvaly
J.M.
15.08.2023 Darovací smlouva - podíl 1/12 pozemku 534/4
126/2023
0,00 Město Úvaly
J.K.
15.08.2023 Dodatek - ke smlouvě o dílo
119/2023
32 450 982,00 Město Úvaly
S-B s.r.o.
15.08.2023 Smlouva o dílo - rozšíření markýzy vstupu přístřešek ŠJ
115/2023
2 745 780,00 Město Úvaly
Nataware s.r.o.
15.08.2023 Dodatek č. 3 - Plánovací smlouva lokalita nám. Svobody
124/2023
0,00 Město Úvaly
Náměstí svobody Úvaly s.r.o.
15.08.2023 Smlouva - o spolupráci při zajištění zpětného odběru
122/2023
0,00 Město Úvaly
EKO-KOM a.s.
31.07.2023 Dodatek č, 3 - k SOD PD Raisova Štefánikova Švermova
116/2023
483 921,00 Město Úvaly
PONTEX, spol.s.r.o.
21.07.2023 Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace
64/2023
3 000,00 Město Úvaly
Mámy v Úvalech z.s.
21.07.2023 Kupní smlouva z Plánovací smlouvy - Pozemek 3475/391
91/2023
13 010,00 Město Úvaly
M.B.
21.07.2023 Dodatek č. 3 - změna platebních podmínek
88/2023
20 000,00 Město Úvaly
Dallmayr Vending Office , k.s.