Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
31.01.2020 Dodatek č. 4 Smlouvy - Sdružené dodávky elektřiny
2/2020
0,00 Město Úvaly
Lumius, spol. sr.o.
31.01.2020 Smlouva o uzavření smlouvy budoucí - Zřízení služebnosti průtah 5. května
178/2019
605,00 Město Úvaly
TEMO - TELEKOMINIKACE a.s.
31.01.2020 Veřejnoprávní smlouva - dotace
9/2020
40 000,00 Město Úvaly
Náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech
31.01.2020 Dohoda - Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
177/2019
0,00 Město Úvaly
Exafin otevřený podílový fond
31.01.2020 Smlouva o spolupráci - Činnost externího projektového manažera
175/2019
35 000,00 Město Úvaly
Martin Šístek
31.01.2020 Smlouva - Zpracování osobních údajů
173/2019
0,00 Město Úvaly
ista Česká republika s.r.o.
31.01.2020 Smlouva - Sdružené dodávky plynu
3/2020
0,00 Město Úvaly
E.ON Energie a.s.-
22.01.2020 Smlouva - ZBV k SOD dodatečné práce
1/2020 C
Město Úvaly
Porr a.s.
22.01.2020 Smlouva - ZBV k SOD dodatečné práce
1/2020 A
Město Úvaly
Porr a.s.
22.01.2020 Smlouva - ZBV k SOD dodatečné práce
1/2020 B
Město Úvaly
Porr a.s.