Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
23.08.2022 Dodatek ke smlouvě - roční kontroly
90/2022
17 484,50 Město Úvaly
Hřiště hrou s.r.o.
23.08.2022 Dodatek č. 1 - k Plánovací smlouvě
111/2022
0,00 Město Úvaly
Parketárna byty s.r.o.
23.08.2022 Smlouva - finanční dar
110/2022
300 000,00 Město Úvaly
ALAUDA s.r.o.
23.08.2022 Dodatek č. 2 k SOD - Zpracování PD k ÚR a SP , zadávací PD IČ a AD
106/2022
3 007 797,00 Město Úvaly
PONTEX, spol.s.r.o.
23.08.2022 Smlouva - Zřízení VB služebnosti
114/2022
50 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
23.08.2022 Smlouva o dílo - Zpracování PD rozšíření ČOV
117/2022
5 190 900,00 Město Úvaly
Sweco Hydroprojekt a.s.
23.08.2022 Kupní smlouva - věc nemovitá pozemek a služebnost
44/2022
11 290,00 Město Úvaly
V.K.
23.08.2022 Smlouva o spolupráci - Výstavba parkoviště P+R Úvaly
112/2022
0,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
23.08.2022 Nájemní smlouva - pronájem pozemku
109/2022
42 888,00 Město Úvaly
ŘSD závod Praha
23.08.2022 Dodatek ke smlouvě - odběr obědů
115/2022
0,00 Město Úvaly
Domov seniorů Úvaly