Úvaly - město v zeleni

Spolky, sdružení, církve

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 14.12.2023 usnesením č.Z-136/2023 vyhlásilo programové dotace pro rok 2024.
Žádosti lze podávat od 1.2.2024 do 29.2.2024.
K žádosti je třeba doložit výroční zprávu, zprávu z valné hromady nebo zprávu o činnosti za předcházející rok. 

Neinvestiční podpora – Provoz a údržba 2024
žádost ke stažení zde
tiskopis k vyúčtování ke stažení zde 

Neinvestiční podpora – Pořádání jednorázových sportovních, kulturních a volnočasových akcí 2024
žádost ke stažení zde
tiskopis k vyúčtování ke stažení zde

Logomanuál pro propagaci města (pro práci s městským logem) naleznete zde
povolené varianty loga ke stažení zde
informační plakáty o podpoře města ke stažení zde

Potřebujete poradit při vyplňování formuláře? Nemáte ještě zkušenosti s grantovým systémem? Rádi Vám poradíme, kontaktujte v případě potřeby paní Jitku Hamouzovou ze správního odboru.

 

Spolky

Aikidó Úvaly z.s.
Předseda: Ing. Pavel Skalický
e-mail: info@aikido-uvaly.cz
http://www.aikido-uvaly.cz

Amatérský klub Úvaly
Předseda: Josef Krutský

Cyklistický klub Úvaly, z.s.
Předseda: Ing. Radek Netušil
e-mail: ckuvaly@centrum.cz
http://www.ck-uvaly.banda.cz/

Český rybářský svaz
Místní organizace Úvaly
Předseda: Vlastislav Kolařík
e-mail: rybari.uvaly@seznam.cz
http://rybariuvaly.webnode.cz/

Český svaz chovatelů
Základní organizace Úvaly
Jednatel: Jitka Kotusová
e-mail: chovatele.uvaly@centrum.cz

Český kynologický svaz
ZKO Úvaly u Prahy

Předseda: Helena Čermáková
Jednatel: Ondřej Novák
e-mail:  zko.uvaly@volny.cz
http://zkouvaly.webnode.cz/

Český svaz včelařů
Základní organizace Úvaly

Jednatel: Ing. Jan Lehečka
e-mail: info@vcelyuvaly.cz
http://www.mudroch.cz/vcely/

Divadelní spolek OUDIV, z.s.
Předseda: Simona Mašatová
e-mail: simona.masatova@seznam.cz
tel. 603 293 099
https://www.facebook.com/OUDIV.DS/

DÚLEK z.s.,
předsedkyně správní rady Tereza Glocová,
Podhájí 1834, Úvaly
info@skolka-dulek.cz
www.skolkadulek.cz

Junák – český skaut, středisko Jiřího Bubáka Úvaly, z.s
Vedoucí střediska: Jiří Vobiš
e-mail: info@skautiuvaly.cz
www.skautiuvaly.cz

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
Předseda: Jan Psota
e-mail: klubuvaly@seznam.cz
tel.: 777 170 843

Leteckomodelářský klub Úvaly
Předseda: Jan Kučera, tel. 737131923

Mámy v Úvalech, z.s.
Jana Procházková a Kateřina Topinková
tel: 723975913 e-mail: mamyvuvalech@email.cz
http://mamyvuvalech-cz.webnode.cz
https://www.facebook.com/pages/M%C3%A1my-v-%C3%9Avalech/581804915172583

Otevřené Úvaly, z.s.
Předseda: Petr Borecký
e-mail: sdruzeni@otevreneuvaly.cz
http://www.otevreneuvaly.cz/

PRO Úvaly, z. s.,
Předseda: Jan Černý
Podhájí 1834, Úvaly
e-mail: info@prouvaly.cz
www.prouvaly.cz

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly
Starosta: Radek Šindelář
e-mail: sdhuvaly@centrum.cz
https://www.sdhuvaly.cz/

Sdružená obec baráčníků J. A. Komenského
Rychtářka: Hana Černá
e-mail: cerna.hana49@gmail.com

SK Úvaly z.s.
Předseda: Václav Kopač
e-mail: info@skuvaly.cz
http://www.skuvaly.cz/

SKST Úvaly z.s.
oddíl stolního tenisu
Karel Šochman
e-mail: stolnitenisuvaly@seznam.cz
http://www.stolnitenisuvaly.mypage.cz

Spolek Jonatán o.s.
Předseda: Ing. Jana Horová, tel. 603265696
e-mail: horovi.uvaly@seznam.cz, martina.bedrna@iol.cz

Sport Úvaly z.s.
Předseda: Mgr. Jana Konečná
e-mail: sportuvaly@email.cz
http://www.sportuvaly.cz/

TC Úvaly, z.s.
Předseda: Michael Březina
e-mail: michael.brezina@gia.cz

TJ Sokol Úvaly z.s.
Předseda: Jiří Dráb
e-mail: tjsokoluvaly@seznam.czinfo@hazena-uvaly.cz
http://www.hazena-uvaly.cz/

TRIAL Úvaly, z.s.
Předseda: Ing. Radek Stehno
e-mail: info@trial-uvaly.cz

Úvalský klub důchodců, z.s.
Předseda: Mgr. Alena Janurová
kontakt: odbor správní MěÚ Úvaly, 281 982 485

Úvalský spolek akvaristů
Předseda: Miloslav Kolařík
tel. 606 474 101
e-mail: mikouvaly@centrum.cz 

Úvalský rarášek z.s.
Kontaktní osoba: Šárka Davidová, Zuzana Slezáková
e-mail: uvalskyrarasek@seznam.cz
www.uvalsky-rarasek.cz

1. Úvalský tenisový, z.s.
Předseda:  Jitka Martinovská
www.halauvaly.cz

Zachraňme koupaliště, z.s.
Předsedkyně: Jana Kytlicová
e-mail: zachranme@uvalskekoupaliste.cz
www.uvalskekoupaliste.cz

Církve

Římskokatolická farnost Úvaly
nám. Arnošta z Pardubic 45, 250 82 Úvaly
tel.: 723 438 278
Farář:  Mgr. Pavel Budský
http://www.farnost-uvaly.estranky.cz/

Církev československá husitská
Farní úřad a Husova kaple
Pražská 180, 250 82 Úvaly
Farářka: Mgr. Jitka Pokorná, tel. 605 920 773
http://www.ccshuvaly.cz/

Církev bratrská
Pražská 477, 250 82 Úvaly
kontakt: p.Stejskal, tel. 281 863 614
http://portal.cb.cz/sbory/uvaly