Zodpovězené otázky


Téma: Ostatní

Dobrý den, pane starosto, v září 2019 jsem se ptala, zda něco uděláte s cestou pro chodce ústící do ulice Purkyňova, kde se v loni stalo několik vážných nehod, kdy cyklista či koloběžkář vlétl pod auto. Mimo posunutí značky na začátek cesty kam patří se nic nezměnilo. Tento víkend se opět děti na kolech bavili sjížděním do ulice. Je OPRAVDU takový problém dát na konec cesty zábradlí tak, aby ho každý musel obejít? Nechce se mi věřit že hodnota kandelábru je taková, že nevyváží lidský život. Doufám, že tentokrát mi odpovíte a hlavně NĚCO učiníte, dřív než dojde ke smrtelnému úrazu.. Jitka T.

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 16.3.2020

Dobrý den paní Teubnerová, chodník je v daném místě dobrých 40 let, ne-li déle a pokud je mi známo, tak se tam za celou dobu, vyjma loňského roku, kdy tam měl nehodu cyklista, který tam neměl co dělat, nestalo vůbec nic. Věřím, že maminky jsou zodpovědné a své děti si, podobně jako jejich předchůdkyně léta předtím, dobře hlídají. A ne, opravdu to není o ceně kandelábru nebo zábradlí. Není prostě možné ani žádoucí všechno ve městě obehnat zábradlím, zábranami atd.

Téma: Ostatní

Dobrý den.
Měl bych krátkou otázečku. Proč není na internetu dostupný záznam jednání zastupitelstva ze dne 9.12.2019 a především 6.2.2020, které mě jako občana města zajímá? Na YouTube nelze ani jedno z těchto videí přehrát. Pokud máte video nebo audio záznam, můžete ho zpřístupnit široké veřejnosti např. na internetu, jako tomu bylo doposud? Děkuji

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 16.3.2020

Dobrý den pane Nováku, záznamy obou zastupitelstev na internetu jsou. Zkoušel jsem si je přehrát i u sebe na počítači a bez problémů mi to šlo. Stejně tak sousedovi. Nebude problém někde ve Vašem počítači? Pro jistotu přikládám odkazy na zastupitelstvo z 9.12.2020 a zastupitelstvo ze 6.2.2020.

Téma: Ostatní

Dobrý den, pane starosto. Obracím se na Vás s dotazem ohledně komunikace v Zálesí. Jak jistě víte tak tato komunikace je v havarijním stavu. Rád bych Vás požádal jestli by bylo možné tuto komunikaci alespoň vysypat štěrkem. Druhý můj dotaz směřuje k odvodnění této ulice. Při delších nebo vydatnějších deštích všechna voda z hlavní silnice teče do naší ulice. Potrubí pod komunikací v křižovatce Zálesí které by mělo vodu odvádět dále příkopem směrem na Jirny je nefunkční a všechna voda (a není jí málo) teče do naší ulice. Výsledek je ten že je z ulice rozbahněné jezero a voda která zde stojí nám plní jímky. Přílohou přikládám foto ulice. Poslední můj dotaz se týká výstavby rodinných domů v proluce u Zálesí. Jaká je v této věci prosím situace? Předem děkuji za odpověď. Děkuji a přeji hezký den. Karel Zelinka

Přílohy:
IMG_0415 (jpeg, 4 MB)
Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 16.3.2020

Dobrý den pane Zelinko, v průběhu dubna do ulice Zálesí pošlu Technické služby, aby její povrch upravily a aby hlavně upravily vjezd tak, aby tam netekla voda z krajské komunikace (drenáž nebo něco podobného). Pokud se týká výstavby nových rodinných domů v dané lokalitě, probíhají různá jednání s developery, ale zatím (zřejmě s ohledem na naše přísné podmínky pro výstavbu) žádné jednání nedošlo do konce. Tento týden jsem měl mít schůzku s jedním zájemcem o výstavbu, ale kvůli celostátní karanténě jsme ji museli zrušit. Snad budu moudřejší za měsíc.

Téma: Rozvoj města

Dobrý den, pane starosto,

Mám na Vás otázku týkající se ozvučení sálu domu s pečovatelskou službou.

Uvažovali jste někdy o tom, že  byste nechali ozvučit i prostor venku před sálkem?

Píšu vám tento podmět ze zkušenosti z letošního prvního mimořádného zastupitelstva, kdy přišlo více občanů než byla kapacita sálu. Pokud bylo aspoň trochu slyšet z pootevřeného okna, poslouchalo nás několik občanů venku. Jakmile se ovšem okno zavřelo, nebylo nic slyšet a naše snaha dorazit a projevit zájem na občanském dění byla nanic.

Ano, vím, že jednání zastupitelstva jsou přenášena na youtubu, ale to nenahradí osobní účast, pokud má občan zájem. A pokud srdečně zvete všechny občany, tak je to na vztek.

Děkuji za odpověď.
S pozdravem

Anna Vítová

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 7.3.2020

Dobrý den paní Vítová, nastalá situace mne osobně mrzí, ale nepočítali jsme s tak enormním zájmem veřejnosti (myslím, že se jednalo o rekordní účast), jinak bychom jednání přesunuli do většího sálu nebo připravili ozvučení směrem ven. Běžně se jednání zastupitelstva účastní tak kolem 5 - 10 občanů z řad veřejnosti. Pro příště už jsme poučenější a případné ozvučení nebo větší sál zajistíme. S pozdravem a omluvou Petr Borecký, starosta

Téma: Daně a poplatky

Vážený pane starosto,
jsem zájemce o malý pozemek ve Úvalech a ve chvíli souhlasu jsem byl RK upozorněn, že obec bude/může požadovat ´developerský´poplatek 450 000 kč.
Dovolil bych si nejdříve vyjádřit obdiv k Vaší příjemné obci, ke srozumitelnému webu a kanálu na YouTube. A respekt k Vaší činnosti a zajisté odpovědné správě města.

Opatření shledávám překvapivým a to z několika hledisek; zmíním pouze následující dva extrémy poté, co jsem vyslechl a vyrozuměl z dostupných zdrojů:
- Navýšení ceny (např.)garsoniéry o 10-12 000 kč/m², což může být +25% ceny. A přitom JEDEN obyvatel určitě nebude náročný na nové struktury
- Citované- a oprávněné- rozšířené infrastruktury budou využity i stávajícími obyvateli. Navíc jsou rodiny vícečlenné, které zakoupí dům, kde doposud bydlela jedna osoba... a ti tedy poplatní nebudou. A přitom současní obyvatelé již dostatečně podílejí na rozpočtu výjimečně vysokým místním koeficientem daně z nemovitosti. Samozřejmě musíte finance vyřešit, ale přenesením možná nesprávných voleb zastupitelů(až na výjimky, jak jste podotkl) v minulosti na obyvatele se nezdá řešením populárním.

Nyní mé konkrétní dotazy:
1. V programu příštího zasedání tento bod není uveden. Bude se projednávat, jaká je situace a kdy dojde k rozhodnutí ?
2. Nabyvatel nemovitosti musí přece být jasně obeznámen (částka, splatnost....). Datum územního rozhodnutí se nezdá být ideální k uplatnění vzniku nároku. Nebyl by vhodnější datum nabytí nemovitosti a hlavně až poté, co opatření oficiálně vstoupí v platnost ?
3. Snažil jsem se marně dohledat nějaký srovnatelný precedent. Pokud jste skutečně prohlásil, že "bydlení v Úvalech NENÍ základní lidské právo", můžete udat, kde takovéto řešení EXISTUJE ?

Jsem přesvědčen, že vykonáváte funkci odpovědně a je možné, že jsem opomněl aspekty, ke kterým mi chybí dostatečný rozhled či podrobnější studie specificit obce, jejích zdrojů atd. Rád budu poučen předtím, než se stanu obyvatelem, ale dovolte vyslovit můj názor jako zatím nezúčastněný pozorovatel. Totiž že samotná podstata, argumentace a zdroj ´vymahatelnosti´opatření -a hlavně výše neúměrného poplatku- se zatím nezdají být přesvědčivé a možná ani oprávněné.

Omlouvám se za moji upřímnost, neberte to prosím osobně ale jako příspěvek k diskuzi laika hledajícího ve všem logiku.
Děkuji předem za pozornost a za Vaši případnou odpověď.

Miroslav Khýn

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 7.3.2020

Dobrý den pane Khýne, děkuji za Váš dotaz ve věci příspěvku stavebníka na infrastrukturu. Má odpověď bude mít několik částí.

  1. nejedná se o nijak překvapivé opatření, v Úvalech jej systematicky aplikujeme již od roku 2015, byť první dohody s developery se realizovaly již v dřívější době. Nové je to, že doposud se smlouvy o poskytnutí příspěvku/ plánovací smlouvy uzavíraly pouze s developery, nyní se to bude vztahovat na každého stavebníka. Důvod je jasný – narovnání právního postavení stavebníka, který staví individuálně a stavebníka, který si koupí pozemek či dům od developera. Kromě Úval tak postupují i jiná města – dlouhodobě Říčany, nejnověji pak Český Brod.Poplatky a podmínky pro výstavbu si stanoví každé město individuálně, dle svých podmínek.
  2. Příliv nových obyvatel přináší samozřejmě pozitiva – nové myšlenky, vyšší celkovou kupní sílu a tím poptávku po lepších službách. Přináší také vyšší příjmy pro rozpočet Úval (14 500 Kč/ obyvatel s trvalým pobytem/ rok).Bohužel, ale také přináší negativa v podobě velkého tlaku na městskou infrastrukturu, kde tento tlak navíc vyvolává potřebu skokových investic (rozšíření kapacity ČOV – 60 mil. Kč, posílení vodovodu 110 mil. Kč, nová školka 25 mil. Kč, nová škola přes 550 mil. Kč, P+R u nádraží 30 mil. Kč). Tyto náklady sice zčásti zmírní možné dotace, ale i tak se jedná o enormní, téměř nezaplatitelné nároky na městský rozpočet. Platby od nových obyvatel – příspěvky na infrastrukturu - tento tlak zmírní, zároveň působí jako regulační prvek proti příliš rychlému růstu města.
  3. Je pravda, že jsem napsal, že bydlet v Úvalech není základní lidské právo. Co jsem tím mínil? Mínil jsem tím, že Úvaly mohou růst pouze tak, aby i nadále dokázaly být příjemným městem pro život jeho obyvatel. A že chápu, že ne každý si může bydlení v Úvalech dovolit. Pořád ale takovým zájemcům zůstává spousta dalších míst v republice, kde se dá bydlet. Stejně tak nemohou všichni bydlet v Klánovicích, na Hanspaulce nebo v Dolních Břežanech.
  4. Pokud se týká samotného příspěvku, zveřejnili jsme již v minulosti, že se bude platit a že se bude platit při podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Koneckonců, kdyby to nebylo známé, tak by Vám realitní kancelář tu informaci nedala, že?Nicméně o celé věci bude jednat ještě na svém dubnovém zasedání zastupitelstvo města, aby ta pravidla byla co nejjasněji kodifikována. Poskytnutí příspěvku je dle dnešní legislativy samozřejmě dobrovolné, na základě uzavřené smlouvy dle §88 stavebního zákona, nový stavební zákon umožní, aby toto bylo právně vymahatelné.
Chápu, že platba těchto příspěvků nové stavebníky zatěžuje, na druhou stranu umožňuje, aby i jim město mohlo sloužit jako příjemné místo pro život tak, jako stávajícím obyvatelům. Petr Borecký, starosta

Téma: Ostatní

Vážený pane starosto,
vzhledem k tomu, že mě včera s kočárkem málem srazilo auto na přechodu, chtěla bych se Vás dotázat z jakého důvodu byla odstraněna dopravní značka : "Pozor děti" spolu se sníženou rychlostí na 30 km u mostku přes Výmolu u rybníka Fabrák směrem do města. Je to pro mě dost nepochopitelné, proč byla tato značka odstraněna, když je tento přechod velmi frekventovaný dětmi, chodícími ze školy a do školy, a který je navíc těsně za zatáčkou, není i nadále takto ošetřen. Není to poprvé, kdy jsem se tam setkala s řidiči, kteří tam vletí do zatáčky, a pak rychle brzdí před přechodem. Můžete mi, prosím, tedy sdělit důvod odstranění tohoto značení.
Velice děkuji.

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 7.2.2020

Dobrý den paní Pazderková, přiznám se, že jsem ani netušil, že ta značka byla odstraněna, protože z druhé strany zůstala, viz foto. Nahrazená značka "Pozor děti" byla nahrazena značkou "Přechod pro chodce", což pro normálního řidiče znamená upozornění, že je tam přechod. Zaměstnanci našeho odboru dopravy značku doplní o značku "Pozor děti" a já Vám děkuji za všímavost. Přesto bych chtěl upozornit, že značka není zeď a je potřeba při vstupu do vozovky, zvláště s kočárkem, dávat pozor a pokud vidíte rychle jedoucí auto, raději do vozovky nevstupovat. Po nehodě je člověku houby platné, že měl na přechodu přednost ... S pozdravem Petr Borecký

Přílohy
Přechod pro chodce (png, 1 MB)

Téma: Obchod a služby

Vážený Pane Starosto,
Mám prosím otázku,jak to vypadá s výstavbou Nového obchodního centra Pražská,dočkáme se ho vůbec ??
Pro mě toto centrum by byla opravdu výhoda a kór jestli tam opravdu budou slibované obchody Lidl,Pepco,teta drogerie,Planeo Elektro, Kik,Super Zoo.
A ještě tam je prodejna textilu tak místo ní dát třeba nějakou restauraci,např KFC,bylo by to super.

Jen ,aby už to obchodní centrum Pražská stálo. To dřív bude stát snad to druhé obchodní centrum,co chce developer postavit u Hostýna ,ve kterém by vznikly ty obchody co by nebyly v tom OC na Pražské
Takže by tam mohl být třeba Globus,DM Drogerie,prodejna HECHT,Iceland,Sportisimo.

A do jednoho z obouh center umístit ještě jednu pobočku České Pošty,aby byly v Úvalech dvě pobočky,když se tak rozšiřují.

A to by úplně stačilo pro žití v Úvalech ,do ostatních obchodů by si člověk zajel do Prahy .

Plně věřím,že ve vašem volebním období se to podaří dotáhnout dokonce,aby občané byly spokojeni se službami v našim městě a hlavně by ubylo aut v Úvalech u nádraží,protože výstavbou těchto dvou obchodních center by vznikly pracovní příležitosti pro obyvatele Úval a okolních obcích a tím by ubylo cestujících,kteří za prací cestují do Prahy.

Děkuji Zdeněk

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 7.2.2020

Dobrý den Zdeňku,  zahájení výstavby obchodního centra na Pražské je vázáno na vydání nového územního plánu města Úvaly. Pokud se podaří nový územní plán schválit ještě letos, mohlo by nové centrum v polovině roku 2022 otevřít.  S pozdravem Petr Borecký  

Téma: Ostatní

Dobrý den pane starosto. V souvislosti s instalací nového kamerového systému - plánujete také výběr pokut za překročení rychlosti? Ptám se, ne proto jestli mám dodržovat rychlost 🙂 ale proto, že někde jsem četl, že například Říčany mají z pokut cca 30-40 mil.ročně. To už je pěkný příjem do pokladny. Zde by to asi tolik nebylo, ale i kdyby to bylo pár milionu, byl by to pěkný příjem do rozpočtu. Vzhledem k tomu, že silnící I12 jezdí i spousta ne-úvaláků, myslím, že by se to setkalo s kladnou odezvou (samozřejmě některé záporné určitě budou...) Karel

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 3.12.2019

Dobrý den Karle, 

asi Vás trochu zklamu, ale pokuty za překročení rychlosti naměřené na automatických radarech města nebudou vybírat Úvaly, ale Brandýs nad Labem. Tím odpovídám i na některé připomínky, že jsme to udělali proto, abychom na radarech "rejžovali".

Proč tomu tak je? Je to proto, že podle správního řádu řeší tyto přestupky ve správním řízení obec III. typu, což je Brandýs nad Labem. 

Naší motivací tedy nebylo vybírání pokut, ale chceme docílit, aby řidiči na území Úval jezdili dle pravidel. Síť radarů je zároveň technických základem pro budování městského kamerového systému, který může sloužit jak pro bezpečnostní složky, tak pro budování automatizovaného kamerového systému. 

Jinak máte pravdu, záporné ohlasy od některých lidí jsou, ale s tím jsme počítali 🙂

S pozdravem a přáním hezkého adventu,