Zodpovězené otázky


Téma: Sociální věci

Chtěla bych Vám všem velmi poděkovat nejen za očkování proti covidu ale i za to že jste pro mne přijeli a pak mne zase odvezli domů.Chodím o berlích a byla to pro mne velká pomoc.Moc děkuji za pochopení problémů starých občanů.Takové pochopení se v nynější době moc nevidí.Jeěště jednou vám moc děkuji za vaši práci a ochotu BurdováSt.

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 5.4.2021

Dobrý den paní Burdová, jsem rád, že můžeme takto pomoci. Všichni jsme Úvaláci, staří i mladí a společně musíme a chceme komunitně fungovat. A k tomu patří  i pomoc pro ty z nás, kteří již nejsou třeba na vrcholu sil. Příště můžeme být my sami ti, kdo budou pomoc potřebovat. Přeji pevné zdraví a hezké velikonoce! Petr Borecký, starosta

Téma: Ostatní

Dobrý den pane starosto, děkuji Vám a všem z Městského úřadu Úvaly za výborně připravené a zvládnuté očkování proti covidu v úvalské sokolovně. Moji přátelé 70+, kteří nežijí v Úvalech, stále čekají ve virtuální frontě na očkování. V celkovém vládním covidovém chaosu považuji očkovací akci v Úvalech za skvělý začátek cesty k návratu do normálního života.
Děkuji a zdravím,
Hana Martinovská

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 5.4.2021

Dobrý den paní Martinovská, děkujeme za pochvalu, děláme co můžeme. Když nefunguje stát, snažíme se, aby to v rámci možností fungovalo alespoň v Úvalech (ale podobně se snaží i Středočeský kraj a jiná města a obce). Souhlasím s Vámi, že očkování nás (snad) vrátí co nejrychleji zpět k normálnímu životu. S pozdravem, Petr Borecký, starosta

Téma: Daně a poplatky

Dobrý den pane starosto,
i když žijeme v turbulentní době a starosti všech se upírají především k řešení Covid situace, přesto anebo právě proto si dovolím dotaz ohledně třídění odpadu a poplatků spojených s odvozem odpadu komunálního. Jsme ted velmi často doma a tím také doma produkujeme více odpadu. Nicméně velmi poctivě třídíme, takže jsme skutečně schopni do komunálního dopadu dát skutečné minimum. I za těch 14 dní, kdy máme odvoz, bývá naše popelnice naplněna maximálně na třetinu. No a teď k otázce. Plánujeme v Úvalech zavést nějaký sofistikovanější proces třídění a s tím spojené snížení poplatků pro občany, kteří skutečně třídí? Mám na mysli např. přímý svoz vytříděného odpadu od občanů a výpočet reálných poplatků za skutečně vyprodukovaný odpad komunální. Domnívám se, že si již můžeme brát příklad i z jiných obcí a měst, kde podobný systém již funguje.
Děkuji předem za odpověď.
S přáním pevného zdraví
Pavel Brodil

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 19.3.2021

Dobrý den pane Brodile, Vaše otázka je velmi aktuální, protože reforma v odpadovém hospodářství je věc, kterou se s kolegy velmi intenzivně zabýváme. Původně jsme chtěli nový model odpadového hospodářství nastartovat již od ledna letošního roku, ale covid celý projekt výrazně zbrzdil. Pracujeme teď na tom, abychom mohli projekt odstartovat 1.1.2022. V čem bude spočívat? Chceme prakticky zrušit kontejnerová místa a namísto nich rozdat do domácností popelnice na plast a na papír a zavést platby systému PAYT (z anglického "pay as you throw"), tedy platby za skutečné množství vyprodukovaného směsného odpadu. I proto jsou již v letošním rozpočtu města vyhrazeny peníze na pořízení dalšího svozového auta, vážného zařízení atd. Zároveň provádíme jarní a podzimní svozy objemného odpadu z domácností door to door systémem a letos chceme i tyto svozy zkusit realizovat tříděně. Stejným způsobem chceme již letos začít svážet použité kuchyňské oleje přímo z domácností. Kampaň k zavedení celého výše popsaného systému chceme zahájit již v květnu letošního roku. Věřím tak, že letos a příští rok uděláme v odpadovém hospodářství města Úvaly razantní krok dopředu. S pozdravem Petr Borecký

Téma: Ostatní

Vážený pane starosto,
chtěla bych se zeptat, zda vidíte jako možné, že by naše městská policie začala pokutovat osoby nenosící předepsanou ochranu úst a nosu na území města Úval.
V sobotu 6.3.2021 jsem se pohybovala zhruba hodinu a půl v různých částech města. Prakticky 90% osob nemělo jakoukoliv ochranu úst a nosu dle nařízení vlády.
Bezohlednost všech těchto lidí ve stavu, ve kterém se nachází v současné době naše země a především naše zdravotnictví je opravdu neskutečná.
Cituji :
Od 1. března platí podle vládního nařízení povinnost mít nasazenou roušku nebo respirátor na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Tedy nejen v obchodech či dopravních prostředcích, ale i na ulicích.
Není přitom možné použít roušku látkovou, ale je třeba mít zdravotní roušku, která splňuje normu a brání šíření kapének.
Rouška je povinná i mimo zastavěné území, pokud nelze dodržet rozestup alespoň dva metry - tedy i v přírodě. Jestliže se tam člověk pohybuje sám nebo jen se členy své rodiny, mít ji nemusí.
Co popřát těmto bezohledným?
Děkuji.

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 19.3.2021

Dobrý den paní Pazderková, městská policie se i na základě Vašeho upozornění touto věcí zabývá. Před pokutováním však upřednostňuje domluvu, kterou drtivá většina lidí respektuje. Na druhou stranu, u některých vládních opatření elementární logika chybí a nelze pak lidem zazlívat, že se s danými opatřeními těžko ztotožňují. S pozdravem, přáním pevného zdraví a covidu zmar!

Téma: Ostatní

Dobrý den,

zajímala by mě vaše reakce na článek v Životě Úval o zrušení participativního rozpočtu od pana Černého a Gloce. Z jakého důvodu nebyl participativní rozpočet odložen, ale rovnou zrušen?

Děkuji
Kadlčík

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 19.3.2021

Dobrý den, letošní rozpočet města je díky koronaviru, chaotickým vládním opatřením a ekonomickému propadu poměrně napjatý. Dali jsme proto přednost předem cíleným výdajům do oblastí, které považujeme za prioritní jako jsou investice do rekonstrukce komunikací, přípravy strategických projektů a zlepšování veřejných prostranství v Úvalech. V žádném případě nezpochybňuji roli participativního rozpočtování. Vzhledem k tomu, že příští rok je rokem volebním, tak předpokládám, že participativní rozpočet bude jedním z témat nově zvoleného zastupitelstva. S pozdravem

Téma: Školství, vzdělávání

Dobrý den pane starosto.
Chtěla jsem se zeptat zda město jako zřizovatel MŠ uvažuje o otevření MŠ při uzavření kvůli pandemii pro rodiče zdravotniku,policistů,hasičů....
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 19.3.2021

Dobrý den, ano, školka zůstala otevřena. S pozdravem

Téma: Ostatní

Vážený pane starosto,

dovoluji si obrátit se na Vás s následující záležitostí.

Byť jsem často měl na různé záležitosti, týkající se našeho města, odlišné názory než Vy, vždy jsem oceňoval, že jste byl schopen s občany víceméně otevřeně komunikovat.

Nevím, zda je to způsobeno Vaším novým působením v krajské politice, nebo zda se jedná o novou komunikační strategii, s politováním však musím konstatovat, že v poslední době došlo v komunikaci, a to nejen Vaší, ale i ze strany některých městských organizací, ke zjevné změně k horšímu.

To, že jste v rámci naší komunikace ohledně plánované regulace parkování nijak nereagoval na můj e-mail z 24.9.2020, který byl mojí reakcí na Váš předcházející, z mého pohledu minimálně neslušný e-mail, bych ještě přenesl přes srdce.

Za daleko závažnější však považuji skutečnost, že zcela bez jakékoliv Vaší reakce zůstala moje komunikace s TSÚ ohledně letošních odečtů vodoměrů, která Vám byla, alespoň z mé strany, zasílána v kopii.

Abych tedy zachoval smysl této rubriky, mám na Vás, jako na reprezentanta zřizovatele TSÚ, následující otázky:
• považujete způsob komunikace, týkající se mých dotazů ohledně letošních odečtů vodoměrů, ze strany TSÚ za správný?
• je způsob, jakým TSÚ obecně komunikuje s občany, včetně těch, kterých se to vůbec netýká, ohledně odečtů vodoměrů, správný?
• je postup, zvolený TSÚ ohledně letošních odečtů vodoměrů, správný?

Současně Vás, jako reprezentanta zřizovatele TSÚ, prosím o odpověď na dotazy, které jsem TSÚ položil v mých e-mailech z 3.11.2020 a které dosud zůstaly bez adekvátní odpovědi.

S pozdravem

M. Pilař

Odpověď:

, 4.12.2020

Dobrý den pane Pilaři, svoji komunikační strategii jsem nezměnil a roli v tom nehraje ani mé krajské angažmá a i nadále chci s občany Úval komunikovat, jak jsem dělal doposud. Co se týká (ne)reakce na Váš mail ze 24.9.2020, mohli bychom sáhodlouze debatovat o ozývání se z lesa a volání, což jsem v daném kontextu považoval a považuji za mrhání časem a v daném ping pongu jsem odmítl a odmítám pokračovat. Pojďme k druhé věci, která se týká Vaší komunikace ohledně TSÚ a odečtu vodoměrů. Mám zde poznámku a pak samotnou odpověď. Ta poznámka je, že pokud posíláte mail na něčí adresu (paní Schwarzová z Technických služeb) a druhého člověka dáte do kopie  (v tomto případě mne a pana Jaroslava Špačka), tak to znamená, že tomu člověku dáváte informaci na vědomí a neočekáváte jeho odpověď. Jinak byste jej měl dát přímo mezi adresáty mailu, alespoň taková je běžná zvyklost. Co se týká samotné odpovědi, tak jsem dotazem u ředitele Technických služeb zjistil, že jste skutečně odpověď na svůj mail ze dne 3.11.2020 nedostal. Tuto skutečnost jsem panu řediteli (je jím od 1.12.2020) vytkl a požádal ho nápravu. Ohledně samotné věci a Vašich dotazů je bez diskuse chyba, že Technické služby nebyly dosud schopné škálovat zákazníky a rozdělit zákazníky odečítané online od zákazníků odečítaných „ručně“ a posílaly tak dopisy na všechny zákazníky. Rozdíl ve fakturovaném objemu vody (4 m3) byl způsoben tím, že po Vašem ručním odečtu byl proveden i dálkový odečet o pár dní později a proto se spotřeba lišila.  Je mi jasné, že toto jste vědět nemohl a měl tak oprávněně pocit zbytečné práce. Věřím, že nový pan ředitel tyto nedostatky v dohledné době napraví. Pokud jde o samotné odečítání vodoměrů, na samoodečtu provedeném zákazníkem nevidím nic nestandardního, zvlášť v současné době covidové, kdy bylo potřeba co nejvíce omezit osobní styk zaměstnanců z TSÚ se zákazníky. Dělaly to tak i jiné společnosti. Pokud budete mít v dané věci další dotazy, obracejte se prosím přímo na kolegy z Technických služeb. S pozdravem a přáním klidného adventu

Téma: Ostatní

Dobrý den, pane starosto. Ačkoliv nejsem místní, všimla jsem si už před nějakou dobou, že se náměstí nejmenuje "náměstí Arnošta z Pardubic" ale pouze "Arnošta z Pardubic". Pořád mi vrtá hlavou proč to bylo změněno a také to, jestli je možné to nějak vrátit zpátky. Zdá se mi to totiž podivné a trošku nedůstojné. Zvlášť když náměstí Svobody není až tolik náměstí, ale má to jako jediné v názvu. Děkuji za odpověď, A. Nováková

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 15.10.2020

Dobrý den paní Nováková, tento název nebyl změněn od 90. let, kdy se náměstí přejmenovávalo na Arnošta z Pardubic. Formálně to totiž není náměstí, ale ulice. Přejmenování na náměstí jsme zvažovali, ale pro všechny občany a firmy by to znamenalo výměnu občanských průkazů, změnu sídla firem atd. Nechtěli jsme proto lidi a firmy zatěžovat zbytečnou administrativou a nechali název tak jak je. Stejně tomu všichni v reálu říkáme náměstí a poslední dva roky to i jako náměstí konečně vypadá. Snad ta drobná nuance v názvu a to, že striktně právně vzato není náměstí náměstím, tolik nevadí 🙂 S přáním hezkých zážitků při akcích na našem "náměstí" Arnošta z Pardubic Petr Borecký, starosta