Úvaly - město v zeleni

Život Úval

  • červen 2024
  • květen 2024
  • duben 2024
  • březen 2024
  • únor 2024
  • leden 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • Starší

Měsíčník Život Úval vydává Městský úřad Úvaly. Redakční uzávěrka je nejpozději 15. dne předchozího měsíce.(viz. tiráž čísla) Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha-východ dne 21.5.1991 pod registračním číslem 0320900691.

Redakce Vedoucí redaktor: Josef Štěpánovský Redakční rada: Mgr. Romana  Vorlíčková, Mgr. Alena Janurová, Mgr. Marek Mahdal Dis., Mgr. Milan Bednář, Ing. Radek Netušil, Jan Poledník, Ing. Aleš Pilný Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - Podatelna, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly email: zivotuval@seznam.cz Statut měsíčníku  Život Úval ke stažení zde Podmínky a ceny inzerce pro měsíčník Život Úval  ke stažení zde Základní požadavky pro psaní a přijímání příspěvků do měsíčníku Život Úval  ke stažení zde Seznam nejčastěji používaných rubrik měsíčníku Život Úval ke stažení zde