Úvaly - město v zeleni

Kontakty

Městský úřad Úvaly 
sídlo Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly

umístění pracovišť:

Arnošta z Pardubic 95
vedení města, podatelna-informační centrum,
odbor správní, odbor ekonomický
ústředna + spojovatelka: 281 091 561, 281 091 560

Riegerova 897
odbor investic, odbor životního prostředí a územního rozvoje, stavební úřad
ústředna + spojovatelka: 281 091 561, 281 091 560

Úřední hodiny odborů, podatelny a Info centra

Po  7.30 – 12.00     13.00 –  18.00   úřední hodiny odborů 
Út  7.30 –  12.00     13.00 –  15.30
St   7.30 – 12.00     13.00 –  17.00   úřední hodiny odborů
Čt  7.30 –  12.00     13.00 –  15.30
Pá  7.30 – 12.00      13.00 –  14.00

 

 

Bankovní spojení:

KB, a.s., Praha – Podvinný mlýn, č.účtu: 19-1524201/0100
MONETA Money Bank, a.s., Český Brod, č.účtu: 5000128584/0600

IČO: 00240931
DIČ: CZ-00240931
Kód obce: CZ0209538957
E-mail: podatelna@mestouvaly.cz
Elektronická podatelna: ( momentálně mimo provoz )  E-mail: epodatelna@mestouvaly.cz
Datová schránka Města Úvaly : pa3bvse
Bazalová Jana referent - správa bytů, pojištění majetku 281091502, 602744685
Bednarčíková Adriana vedoucí oddělení správy majetku 281091502, 602744685
Benešová Marcela referent - doprava 281091520, 732552145
Böhm Karel příprava podkladů řízení
Buček Václav zastupitel
Budilová Kamila referent - místní poplatky 281091541, 723929928
Černá Marie referent - evidence obyvatel, matrika 281091528, 723929928
Černý Jan zastupitel 603400340
Coufalová Tatjana pečovatelka 281011632, 721912263
Daníčková Adéla pečovatelka 281011632, 721912263
Dvořáček Vojtěch zastupitel 777019053
Edelmannová Petra referent 281091574, 725575135
Fliegelová Karolína referent 281091548
Fuxová Petra zastupitelka
Gloc Jaromír zastupitel 725723269
Hájková Jitka vedoucí odboru 281091523, 775333894
Hamouzová Jitka vedoucí odboru 281091539, 730189026
Hofman Miroslav vedoucí odboru 281091521, 739610325
Hozmanová Helena vedoucí odboru 281091551, 735172696
Husenská Tereza referent - evidence obyvatel, matrika 281091528, 723929928
Jahnová Daniela referent - odpadové hospodářství, pozemky 281091554, 730189025
Janurová Alena kronikářka 730152500
Kalinová Dagmar knihovnice - výpůjční služby, služby MVS, katalogizace a správa knihovního fondu 281981877
Kameníková Hana zastupitelka 605142095
Karlová Žaneta referent 281091536
Kasawatová Jitka příruční spisovna 281091543
Kepková Zdeňka pečovatelka 281011632, 721912263
Kimbembe Alexis místostarosta 281091533, 724748795
Kolařík Miloslav zastupitel 606474101
Kolářová Jitka referent 281091545, 725575135
Kopecká Eva referent - investice 281091534, 732504759
Kostková Kateřina pečovatelka 281011632, 721912263
Králová Jana velitel městské policie 603560008, 734602736
Křivancová Lucie referent - sociální oddělení 281091529, 723308432
Kučerová Dana referent 281091526
Kyralová Dana Referent 281091573, 602842476
Leier Tomáš zastupitel 775991216, 775991216
Lukášová Fronová Eva referent 281091549
Martinovský Ondřej zastupitel
Modřanská Gabriela knihovnice - výpůjční služby, kulturně výchovná činnost pro děti a mládež, akvizice a objednávání nových knih, správa periodik 281981877
Němcová Hana zastupitelka
Nezavdalová Michaela referent 281091578, 602842476
Plašil Jan zastupitel
Platzová Lenka referent - podatelna, vidimace, legalizace 281091560, 721664140
Polák Josef zastupitel 602430284
Reinerová Blanka referent - životní prostředí, územní plán 281091524, 730189025
Růžičková Anežka vedoucí oddělení investic 281091538, 606675969
Rydvalová Markéta starostka 281091537, 739693596
Rytířová Veronika referent - správa hřbitova 281091561, 723929928
Šebesta Patrik právník 281091535, 735172683
Šimáňová Monika sekretariát 281091526, 724584217
Šimonová Monika referent 281091542, 602842476
Šťastná Ivana referent - podatelna, vidimace, legalizace 281091561, 730155460
Stojecová Renata Vedoucí odboru 281091527, 724249989
Svatošová Jana projektová manažerka 732502448, 732502448
Tesařová Jana tajemnice 281091525, 723040530
Ulrich Miloš místostarosta 281091533, 734392190
Vayhelová Renáta referent - stavební úřad 281091550, 725575135
Viktorová Blanka referent - nebytové prostory, pozemky, věcná břemena, inventarizace majetku 281091557, 734882726
Vodáková Andrea referent - administrativa odboru 281091556
Vrbová Jana příruční spisovna 281091552
Werkman Kateřina vedoucí knihovny - výpůjční služby, kulturně výchovná činnost pro děti a mládež, tvorba a správa grantů a dotací, správa rozpočtu 281981877