Úvaly - město v zeleni

Splašková kanalizace

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Úvaly na období 2018 -2027

Zastupitelstvo města Úvaly schválilo dne 12.12.2017 usnesením č.Z-111/2017 zpracovaný plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Úvaly na období 2018 – 2027

plán ke stažení zde

Zpráva o provozování vodohospodářské infrastruktury v městě Úvaly v roce 2018

zpráva o provozování – ke stažení zde

příloha ke zprávě – ke stažení zde

Splašková kanalizace v lokalitách Zálesí, Horova čtvrť a Nad Okrájkem

Dne 20.2.2018 proběhla kolaudace splaškové kanalizace s názvem „Úvaly splašková kanalizace – II. etapa – rozšíření“, která se týká lokality Zálesí (ul. Borová, Smrková, Jedlová, Modřínová, Tisová, Jalovcová), lokality Horova čtvrť a dále Nad Okrájkem (ul. Purkyňova, Tovární a Nad Koupadlem).
Níže naleznete údaje ze skutečného zaměření veřejných částí přípojek a hlavních řadů splaškové kanalizace. Můžete zahájit práce na projektech tzv. „domovních přípojek“, které je možné poté předkládat na Stavební úřad Úvaly k vydání Územního souhlasu. K projektové dokumentaci je nutné vyjádření provozovatele vodohospodářských sítí, tj. TSÚ p.o., Riegerova 12, Úvaly. Kontaktní osoba – Jiří Brázda,jiri.brazda@mestouvaly.cz , tel. 735 172 689.
Lokalita Horova (zde)
Lokalita Zálesí (zde)
Lokalita Nad Okrájkem (zde)

Zpráva o provozování vodohospodářské infrastruktury v městě Úvaly v roce 2017

zpráva o provozování – ke stažení zde

příloha ke zprávě – ke stažení zde

Zpráva o provozování vodohospodářské infrastruktury v městě Úvaly v roce 2016

zpráva o provozování – ke stažení zde

Výstavba splaškové kanalizace II. etapa

Kolaudační souhlas na výstavbu splaškové kanalizace v lokalitách V Setých, Radlická čtvrť, ul. Pražská, Švermova, Šafaříkova, Slovany, Slovany 1, ul. Škvorecká, ul. Nerudova, Komenského a Hálkova zde

Skutečné provedení splaškové kanalizace v Úvalech – II. etapa

Dne 26.4.2013 proběhla kolaudace splaškové kanalizace Úvaly – II. etapa, která se týká oblastí Slovany, Slovany 1, Škvorecká ul., Hálkova ul., Komenského a Nerudova a dále v lokalitách, kde je již kanalizace uvedena do předčasného užívání: Radlická čtvrť, V Setých, ul. Pražská, Švermova a Šafaříkova.
Vyzýváme všechny občany, u kterých již výstavba proběhla, aby neprodleně zahájili práce na projektech přípojek. Připravené projekty je možné předkládat na Stavební úřad Úvaly k vydání Územního souhlasu.
Údaje ze skutečného zaměření veřejných částí přípojek a hlavního řadu splaškové kanalizace jsou k dispozici na webu města Úvaly
Slovany zde
Slovany 1, ul. Škvorecká zde
Nerudova, Komenského ul. zde
Hálkova ul. zde
V Setých zde
V Setých BA1 zde
Radlická čtvrť zde
Centrum – Pražská, Švermova, Šafaříkova ul. zde