Rozpočtový výhled

Schválený rozpočtový výhled 2019-2023

Schválen zastupitelstvem města dne 12. prosince 2017

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem sloužícím pro plánování rozvoje města. Sestavuje se zpravidla na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

V rozpočtovém výhledu na rok 2019-2023 nejvyšší položku v příjmech tvoří daňové příjmy, ve výdajíchto jsou běžné výdaje. Investiční výdaje tvoří částku 10-14 mil. Kč ročně, financování splátek úvěrů se pohybuje od 14 až 16,5 mil. Kč ročně.

Návrh rozpočtového výhledu byl projednán na finančním výboru dne 27.11.2017.