Kontrolní výbor 2014-2018

  • leden 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • Starší
Kontrolní výbor volební období 2014 - 2018 Provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
Předseda :  Mgr. Vojtěch Dvořáček
Zapisovatel : Jitka Hamouzová
Členové :  Ing. Jan Černý, Ing. Václava Baumanová, Kateřina Škorpilová Vlasová,  Romana Komínková
Jednací řád kontrolního výboru na volební období 2014-2018