Úvaly - město v zeleni

Ztráty a nálezy

 • červenec 2024
 • červen 2024
 • květen 2024
 • duben 2024
 • březen 2024
 • únor 2024
 • leden 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • Starší

Jak postupovat při ztrátě nebo nálezu

Podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově či dopravním prostředku je nálezce povinen odevzdat ji provozovateli takového zařízení. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen, zpravidla do třech dnů nález oznámit městu, na jehož území k nálezu došlo. Nalezenou věc na území města Úvaly je možné oznámit a odevzdat na: Radnici města Úvaly přízemí Infocentrum Arnošta z Pardubic 95  telefonní číslo: 730 155 460,281 091 561 hodiny pro příjem a výdej nalezených věcí: Po, St: 08:00-17:00; Út, Čt, Pá: 08:00-14:30 . Mimo uvedené hodiny převezme nalezenou věc od nálezce Městská policie Úvaly, telefon 603 560 008 . Zde je možné odevzdat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, opuštěné, znečištěné, zapáchající či rychle podléhající zkáze a věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně, autovraky apod.) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu Městské policii Úvaly telefon 603 560 008
 • v pracovních dnech (7.30-15:30) na telefonní číslo 281 091 540,
 • mimo pracovní dobu na telefonní číslo 730 189 026, případně Městské policii Úvaly.
Nalezené doklady (občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy) se předávají příslušnému odboru správních činností k dalšímu opatření, nesmějí být vráceny. Bankovní karty jsou vraceny konkrétní bance k likvidaci. Vlastník je povinen při vyzvednutí nalezené věci prokázat svou totožnost, identifikovat ztracenou věc tak, aby prokázal, že mu věc náleží a uhradit nálezné a náklady, pokud nějaké vznikly. Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce. Nálezy jsou průběžně vyhlašovány na: