Úvaly - město v zeleni

Životní prostředí

Dopady na:

  • spotřebu energie
  • emise skleníkových plynů
  • ochranu vodních zdrojů
  • podporu biodiverzity
  • znečištění a nakládání s odpady

Město Úvaly se chová ohleduplně k životnímu prostředí a má nastavené priority pro trvalou udržitelnost v oblastech spotřeby energie, emisí skleníkových plynů, ochrany vodních zdrojů, podpory biodiverzity a nakládání s odpady.

Spotřeba energie:
Město plánuje využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární elektrárny a podporuje snížení energetické náročnosti ve svých budovách a infrastruktuře. Podporuje instalaci solárních panelů na střechy budov, podporuje veřejnou dopravu a cyklistiku a propaguje úspory energie ve veřejných budovách.

Emise skleníkových plynů:
Město podporuje snižování emise skleníkových plynů tím, že podporuje udržitelné způsoby dopravy, jako je hromadná železniční a autobusová doprava a cyklistika, a minimalizuje používání fosilních paliv. Město také podporuje udržitelnou zástavbu a snaží se o minimalizaci potřeby automobilové dopravy.

Ochrana vodních zdrojů:
Město chrání vodní zdroje, jako jsou řeky a podzemní vody. Má výkonnou úpravnu odpadních vod a minimalizuje používání chemikálií, které mohou znečistit vodu.

Podpora biodiverzity:
Město chrání místní přírodní oblasti a podporuje biodiverzitu tím, že zavádí zelené plochy, jako jsou parky a zahrady, podporuje ochranu místních druhů zvířat a rostlin.

Znečištění a nakládání s odpady:
Město minimalizuje množství odpadu, který produkuje, a podporuje recyklaci a další způsoby odpadového hospodářství, jako jsou kompostování a energetické využití odpadu. Město také minimalizuje znečištění ovzduší a podporuje čisté technologie v průmyslu a dopravě.