Životní prostředí

Dopady na:

  • spotřebu energie
  • emise skleníkových plynů
  • ochranu vodních zdrojů
  • podporu biodiverzity
  • znečištění a nakládání s odpady