Lidé na Úřadě

Bc. Markéta Rydvalová
starostka
Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta
Bc. Miloš Ulrich
místostarosta
Jana Tesařová
tajemnice
Ing. Dana Kučerová
referent
JUDr. Ing. Patrik Šebesta
právník
Monika Šimáňová
sekretariát
Ing. Jana Svatošová
projektová manažerka
Anežka Růžičková
vedoucí oddělení investic
Andrea Vodáková
referent - administrativa odboru
Blanka Viktorová
referent - nebytové prostory, pozemky, věcná břemena, inventarizace majetku
Marcela Benešová
referent - doprava
Eva Kopecká
referent - investice
Adriana Bednarčíková
vedoucí oddělení správy majetku
Bc. Jana Bazalová
referent - správa bytů, pojištění majetku
Ing. arch. Miroslav Hofman
vedoucí odboru
Kamila Budilová
referent - místní poplatky
Veronika Rytířová
referent - správa hřbitova
Marie Černá
referent - evidence obyvatel, matrika
Lenka Platzová
referent - podatelna, vidimace, legalizace
Ivana Šťastná
referent - podatelna, vidimace, legalizace
Bc. Lucie Křivancová, DiS.
referent - sociální oddělení
Blanka Reinerová
referent - životní prostředí, územní plán
Daniela Jahnová
referent - odpadové hospodářství, pozemky
Karolína Fliegelová
referent
Jitka Kasawatová
příruční spisovna
Jitka Kolářová
referent
Renáta Vayhelová
referent - stavební úřad
Jana Vrbová
příruční spisovna
Ing. Karel Böhm
příprava podkladů řízení
Ing. Eva Lukášová Fronová
referent