Úvaly - město v zeleni

Veřejná diskuse k přeložce I/12 dne 14.7.2015

Nejpozději do konce července musí město shromáždit připomínky k návrhu projektu silnice R12.

Do 30.9.2015 chce PUDIS (projektová společnost) shromáždit všechny připomínky a podklady od dotčených obcí a aktualizovat finální projekt vedení trasy a umístění mimoúrovňových křižovatek, tak aby se na jaře 2016 mohlo (v ideálním případě) zažádat o územní rozhodnutí, o rok později o stavební povolení a stavět by se mělo začít (podle střízlivých odhadů) v roce 2018.

V Úvalech se o této důležité stavbě bude veřejně diskutovat v úterý – 14.července 2015 od 18:00 ve společenském sále DPS na náměstí Svobody. Budeme rádi, když přijdete a řeknete nám své připomínky.

Přímý přenos z akce naleznete jako obvykle na kanálu města Úvaly.