Úvaly - město v zeleni

Strategický rozvojový plán

(dále jen „SRP“) – verze 1.2 navazuje nejen na Strategický plán rozvoje města Úvaly, zpracovaný atelierem ing. arch. Ivana Vavříka v červnu roku 2007, nýbrž i na další materiály vyjmenované v preambuli.

Verze 1.2 vznikla v březnu 2008; v této verzi jsou zapracovány připomínky občanů,
spolků i dalších institucí, které se v období jednoho roku od vzniku základního materiálu písemně vyjádřily. V průběhu dalšího období byly zapracovány i nově zjištěné skutečnosti (vzešlé například z pasportizací) a také skutečnosti, které vyplynuly z usnesení zastupitelstva města (například o výstavbě v oblasti Hostína).

Paralelně s tvorbou SRPu byl vytvořen i Integrovaný plán rozvoje města, viz Přílohy (dále jen „IPR“), který je primárně zaměřen na rozvoj infrastruktury města.