Úvaly - město v zeleni

Přírodní památka Králičina a Povýmolí – léto 2013

foto Jan Němec

Přírodní památka se rozkládá na území 13,23 ha. Jedná se o přírodně a krajinářsky zachovalé území nivních luk podél toku Výmoly, zaplavovaných rákosin a drobných mokřadů. Západní část území přechází v lužní a dubohabrový les. Jižní okraj nivy Výmoly tvoří k severu orientovaná prudká stráň se skalními výchozy.