Další historické materiály o městě Úvaly

Velmi cenným zdrojem informací o historii města jsou zejména v roce 2004 vydaná kniha Úvaly v průběhu staletí (autorský kolektiv pod vedením ing. V. Procházky, v prodeji např. v Městské knihovně)  a mnohem starší kniha Úvaly jindy a nyní (autoři O. Brož a V. Sommer, 1929, vzácnost v držení některých úvalských starousedlíků).

Rozsáhlý historický materiál o Úvalech a okolí zpracoval v roce 2002 Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně – zde ke stažení

Procházka po Úvalech z roku 1968 – zajímavý dokument od pana Jaroslava Bedrny s fotografiemi pana Václava Mandy, vydaný k podpoře turistického ruchu k 50. výročí vzniku republiky – zde ke stažení

Od téhož autora, pana Jaroslava Bedrny, jsme získali i zajímavý dokument o průběhu konce II. světové války v Úvalech a revolučních událostech května r. 1945 – zde ke stažení

Historický materiál “Husitské stopy na Úvalsku” od pana Dr. Vítězslava Pokorného, kronikáře města – zde ke stažení

 

Vlastnictvím našeho města v dávné historii se zabývají další statě od pana kronikáře Dr. V. Pokorného :

“Olbramovici” zde ke stažení

“Páni ze Smiřic na škvoreckém panství” zde ke stažení

“Posloupnost vlastnických práv k městu Úvaly” zde ke stažení