Úvaly - město v zeleni

Historie vzniku nového loga města Úvaly

I. kolo

Město Úvaly vyhlásilo letos na jaře soutěž o nové logo a vizuál města. Na konci června obdržela hodnotící komise návrhy soutěžících. Celkem bylo doručeno 13 návrhů. Členové komise ocenili návrhy a zájem účastníků, byli však nuceni konstatovat, že žádný z návrhů nesplnil zcela očekávání členů komise.

Členové komise proto rozhodli doporučit radě města, aby v tomto případě nebyl vybrán žádný z návrhů a byla vyhlášena nová, dvoukolová soutěž. Na základě připomínek odborníků z oboru doporučila komise zvýšení cílové odměny a zároveň, aby se soutěžil komplexní jednotný vizuální styl (tedy nejen logo, ale i navazující komunikační prostředky).  

II. kolo

Do veřejné soutěže se přihlásilo několik subjektů jak z řad odborné, tak laické veřejnosti. Veřejná soutěž byla vyhlášena jako dvoukolová a na základě výběru komise složené z řad odborné i laické veřejnosti z ní vyšel jako vítěz designer Lukáš Hejč.

Návrhy byly hodnoceny na základě několika kritérií  s důrazem na řemeslnou kvalitu a bezproblémové fungování značky v kontextu vizuálního stylu.

Složení výběrové komise

Zástupci města: 
Petr Borecký, Josef Polák, Alexis Kimbembe, Martin Šístek
Zástupci odborné veřejnosti: Jan Nehasil, Lucie Ulíková, Markéta Rydvalová, Veronika Čejková
Zástupci příspěvkových organizací: Jana Krejsová

Návrh Lukáše Hejče

Návrh designera Lukáše Hejče zaujal porotce nejen svým souzněním s duchem našeho města, ale také svým provedeným systémem, který dokáže komunikovat od jednoho výrazného symbolu po komplexní text doplněný v případě potřeby sérií obecně i lokálně orientovaných piktogramů. Kromě zavedení nového loga se chystá také nová podoba městského zpravodaje a dalších informačních tiskovin, brožur a publikací, plakátů, dárkových předmětů. 

Úvaly tedy mají své první logo a návrh nového vizuálního stylu reklamních a propagačních předmětů nebo vlajek. Na radnici začne být používána nová podoba vizitek, hlavičkových papírů a on-line komunikace.

Samotné nové logo a vizuální styl města v žádném případě NENAHRAZUJE stávající městský znak, ten zůstává tradiční tak, jak jej znáte.

Na základě nové koncepce by měly být navrženy značky a jednotný vizuální styl pro technické služby, MDDM, městskou policii, knihovnu a další instituce spravované městem, jedná se především o polepy aut, pozvánky, novoroční a jiná přání a styl by se měl projevit i v orientačních systémech městských institucí a města samotného.