Úvaly - město v zeleni

Členové zastupitelstva

Zastupitelstvo města:
(15 členů)

Otevřené Úvaly – sdružení nezávislých kandidátů

Bc. Markéta Rydvalová
starostka

Josef Polák
zastupitel
Petra Fuxová
zastupitelka
Hana Němcová
zastupitelka
PRO Úvaly – sdružení nezávislých kandidátů

Ing. Jan Černý
zastupitel

Mgr. Vojtěch Dvořáček
zastupitel

Mgr. Jaromír Gloc
zastupitel

Václav Buček
zastupitel

Ing. Jan Plašil
zastupitel

Občanská demokratická strana

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Miloslav Kolařík
zastupitel

Bc. Ondřej Martinovský
zastupitel


TOP 09

Bc. Miloš Ulrich
místostarosta

Hana Kameníková
zastupitelka


ČSSD

Tomáš Leier, DiS.
zastupitel