Projekt bezpečné Úvaly

Projekt Bezpečné Úvaly spočívá v úzké spolupráci mezi městem Úvaly, Policií ČR a Městskou policií Úvaly při řešení bezpečnostních problémů na území města Úvaly a v celém mikroregionu Úvalsko ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně.

Cílem projektu „Bezpečné Úvaly“ je faktické zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města.
Přínos projektu pro občany je v jasném specifikování odpovědných pracovníků za jejich bezpečnost v konkrétních lokalitách města a zjednodušení vzájemné komunikace s odpovědnými institucemi při řešení každodenních problémů.
.
Projekt má vlastní portál – Bezpečné Úvaly, který slouží občanům města. Do portálu vstoupíte kliknutím na obrázek. V portálu najdete spoustu zajímavých informací, co nového v oblasti bezpečnosti, kde se aktuálně měří nebo mapy kriminality.