Úvaly - město v zeleni

Informace a zásady používání souborů Cookies

Co to jsou „cookies“?

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory. Každý soubor cookie je jedinečný pro váš webový prohlížeč. Soubor cookie obsahuje anonymní informace a je odesílán ze serveru webových stránek, které prohlížíte, do vašeho počítače nebo mobilního telefonu. Bude uložen na vašem zařízení a pouze tento server bude moci vyhledat nebo načíst obsah tohoto souboru cookie. Odeslané soubory cookies mohou být zaslány zpět na servery webových stránek s aktualizovanými daty během vašeho prohlížení webových stránek. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Zásady používání souborů cookie

Město Úvaly na svých webových stránkách a určitých online službách používá soubory cookie z důvodu získání informací o tom, jak se návštěvníci po stránkách pohybují, a z důvodu možného vyhodnocení chování návštěvníka webových stránek. Soubory cookie si také pamatují přizpůsobená nastavení. Soubory cookie můžete zakázat úpravou nastavení v prohlížeči. Pokud se rozhodnete tak učinit, některé funkce, které jsou na souborech cookie závislé, nemusí fungovat správně.

Kategorie 1 – Naprosto nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie mají zásadní význam pro možnost pohybovat se po webových stránkách a používat jejich funkce, jako je například přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto souborů cookie nelze požadované služby poskytovat.

Kategorie 2 – Soubory cookie sledující výkon

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci webové stránky využívají, například, na jaké webové stránky chodí nejčastěji a zda se jim na těchto stránkách zobrazují chybové zprávy. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, podle kterých by bylo možné návštěvníka identifikovat. Veškeré informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné, a tedy anonymní. Používají se pouze k vylepšení fungování webových stránek.

Kategorie 3 – Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují, aby si webové stránky zapamatovaly vaše volby a mohly poskytovat vylepšené, osobnější funkce. Tyto soubory cookie lze také použít k zapamatování změn provedených v těch částech stránek, které lze přizpůsobovat. Mohou sloužit rovněž ke sledování toho, která oznámení jste již četli, aby se zabránilo jejich opakování. Na základě informací, které tyto soubory cookie shromažďují, vás není možné identifikovat jako osobu ani sledovat vaši aktivitu prohlížení jiných webových stránek.

Jak odmítnu dát souhlas s používáním souborů cookie?

Pokud nechcete, aby se ve vašem zařízení ukládaly soubory cookie, můžete nastavení prohlížeče upravit tak, aby odmítl nastavení veškerých nebo některých souborů cookie a při přidání nového souboru cookie vás na toto přidání upozornil. Další informace o tomto postupu najdete v dokumentaci nápovědy k prohlížeči ve vašem počítači. Upozorňujeme, že pokud pomocí nastavení prohlížeče zablokujete veškeré soubory cookie (včetně naprosto nezbytných), je možné, že nebudete mít přístup ke všem nebo některým částem či funkcím našich stránek nebo je nebudete moci používat. Pokud chcete odstranit dříve uložené soubory cookie, můžete tyto soubory cookie kdykoli ručně vymazat. Tím však stránkám nezabráníte v umísťování dalších souborů cookie do vašeho zařízení, pokud neupravíte nastavení prohlížeče, jak je popsáno výše.

Důležité: Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Žádný z námi vytvořených cookie souborů nevede k individuální identifikaci uživatele / čtenáře, shromažďovaná data jsou anonymní.