Úvaly - město v zeleni

Odbor investic a dopravy

Ing. arch. Miroslav Hofman
vedoucí odboru

Úřední hodiny městského úřadu

Po
7:30
-
12:00
13:00
-
18:00
Út
Není úředním dnem
St
7:30
-
12:00
13:00
-
17:00
Čt
Není úředním dnem
Není úředním dnem

Umístění: Riegerova 897

Popis činnosti:
– zajišťování investičních akcí města: příprava a realizace
– vyjádření k cizím investicím
– doprava
– zvláštní užívání komunikací
– dopravní značení
– správa majetku města, opravy a udržování, veřejné osvětlení , hlášení poruch veřejného osvětlení  24 denně na tel. 800101109 zdarma

Personální obsazení:

Adriana Bednarčíková
vedoucí oddělení správy majetku
Andrea Vodáková
referent - administrativa odboru
Eva Kopecká
referent - investice
Blanka Viktorová
referent - nebytové prostory, pozemky, věcná břemena, inventarizace majetku
Marcela Benešová
referent - doprava
Bc. Jana Bazalová
referent - správa bytů, pojištění majetku
Renáta Krásná
referent - investice