Úvaly - město v zeleni

Dokumenty – místní poplatky

Čestné prohlášení k osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – zde

Žádost o vrácení přeplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo ze psů – zde

Žádost o přidělení / výměnu nádoby TKO – zde