Úvaly - město v zeleni

CZECH POINT

Občan může požádat o vydání ověřeného výpisu z těchto registrů:

 • katastru nemovitostí včetně snímku katastrální mapy
 • veřejných rejstříků (obchodního, spolkového, nadačního, rejstříku ústavů, sdružení vlastníků jednotek, obecně prospěšných společností)
 • živnostenského rejstříku
 • rejstříku trestů fyzických i právnických osob
 • bodového hodnocení řidiče z centrálního registru řidičů
 • seznamu kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách
 • insolvenčního rejstříku

a dále je možné prostřednictvím systému Czech POINT spravovat některé agendy v registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a v registru živnostenského podnikání.

V souvislosti se zavedením datových schránek a základních registrů fungují tyto agendy:

  • konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a obráceně
  • výpisy z registru obyvatel (ROB) a registru osob (ROS)
  • žádost o zřízení datové schránky
  • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • autorizovaná konverze dokumentu z listinné nebo elektronické podoby na žádost
 • přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím orgánů veřejné moci
 • oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do datové schránky
 • znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • opětovné zpřístupnění datové schránky,  která byla zřízena na žádost
 • žádost, aby datová schránka plnila/neplnila funkci orgánu veřejné moci
 • povolení nebo zrušení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek

Žadatelé obdrží požadovaný výpis, který je veřejnou listinou, na počkání po zaplacení zákonem stanoveného poplatku.
Výpisy jsou zpoplatněny částkou 100 Kč za první stranu a  50 Kč za každou další stranu výpisu, konverze dokumentů 30 Kč za stránku.

Další agendy jsou zpoplatněny podle sazebníků poskytovatelů.