Úvaly - město v zeleni

Evidence obyvatel – trvalý pobyt

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním.

Z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Dětem se při narození automaticky zapisuje místo trvalého pobytu podle matky případně otce, pokud je matka cizí státní občan, není třeba je ohlašovat. V případě následného přehlášení se děti přehlašují již samostatně, nemusí mít shodné místo trvalého pobytu s rodiči.

Matrika

Marie Černá
referent – evidence obyvatel, matrika

Úřední hodiny odboru

Po
7:30
12:00
13:00
18:00
Út
Není úředním dnem
St
7:30
12:00
13:00
17:00
Čt
Není úředním dnem
Není úředním dnem

 

Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě předem.

Řízení s posledním klientem bude zahájeno 30 minut před koncem pracovní doby.
Děkujeme za pochopení.

 

Do správního obvodu matričního úřadu Úvaly spadají obce Úvaly, Jirny, Šestajovice, Horoušany Dobročovice.

Jaké služby vám můžeme na naší matrice nabídnout?

Matriční služby nelze bohužel poskytovat elektronicky, zákon vyžaduje osobní účast a předložení dokumentů ve fyzické podobě ke kontrole.

  • matrika narození
  • matrika manželství
  • matrika úmrtí
  • vydávání druhopisů matričních dokladů – formuláře ke stažení: rodný listoddací listúmrtní list
  • určení otcovství – zápis
  • změna jména a příjmení – viz
  • zápis do zvláštní matriky Brno viz

Více informací k dalším matričním úkonům a službám (například udělování občanství) získáte na stránkách Ministerstva vnitra ČR.