Úvaly - město v zeleni

Vydání cestovního pasu

Cestovní doklad (pas) se vydává ve lhůtě do 30 dnů příp. 6 dnů. Jeho platnost u občanů nad 15 let je 10 let, dětem od narození do 15 let je vydáván na 5 let. Žádost se nevypisuje, je vytištěna z informačního systému přijímajícím úředníkem, fotografii občan rovněž nepředkládá – podoba občana je pořízena na místě, jedná se o pořizování biometrických údajů.  Biometrickými údaji jsou pro účely zákona o cestovních dokladech údaje o otiscích prstů a zobrazení obličeje.
Při požádání o nový cestovní pas se předkládá občanský průkaz a dosavadní cestovní pas. Žádost o vydání cestovního dokladu podává občan osobně, žadatel mladší 18 let je povinen připojit k žádosti ověřený podpis zákonného zástupce. Při požádání o první cestovní pas pro děti se předkládá rodný list dítěte a v případě možných pochybností o státním občanství dítěte osvědčení o státním občanství ČR, které vystavuje Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. Požádat o zjištění státního občanství je možné na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu. U osob do 15 let žádá o vydání CD zákonný zástupce. Přítomnost dítěte je nutná z důvodu pořízení jeho podoby. Pokud žádost podává pěstoun, příp. vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova nařízená soudem, připojí k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.
K převzetí cestovního pasu se občan dostaví osobně, u dětí do 15 let nebo osob zbavených způsobilosti, případně s omezenou způsobilostí, pouze zákonný zástupce, dále pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy nebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova nařízená soudem.

Do cestovního dokladu rodiče není možné zapisovat údaje o dětech. Novela zákona o cestovních dokladech ukončila zapisování dětí dnem 1. července 2011. Děti mohou cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
Jakýkoliv úřad s rozšířenou působností tj např. úřady městských částí Praha 1, 2, 3,4 až 22, MěÚ Říčany atd., místně příslušný MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Správní poplatky za vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou a biometrickými prvky: pro občany nad 15 let je 600,- Kč, u občanů do 15 let věku 100,- Kč. Doklad vydaný ve lhůtě do 6 dnů pro občany do 15 let za správní poplatek 2000,- Kč a pro občany nad 15 let věku 4000,- Kč.