Úvaly - město v zeleni

Ptáte se starosty

Téma: Ostatní

Vážený pane starosto, otázka je jednoduchá. V Ž.Ú. 6/ 2022, p. ing.Kimbembe zmin'uje opravu čehosi v lokalitě Podslovany, patrně komunikace. Tedy jsme mu pro legraci nebo tu nikdy nebyl. Příjezdová cesta připomíná tankodrom a je vyloučeno vyhnutí dvěma vozům, jeden musí čekat na vtdálený dohled. Věc se odkládá celá desetiletí stejně jako vodovod a kanalizace! Poslední oprava cesty byla provedena tuším, v roce 1973, jako úlitba místním za stavbu horního rybníka, totiž všichni až na jedinou výjimku byli proti. Tedy konkrétní dotaz. Kdy měla být "oprava komunikace" dle p. ing. provedena, kým, s jakou odbornou kompetencí, jaká byla fakturační částka a kdo proplacení faktury podepsal, včetně kontroly kvality odevzdané práce....Za věcnou odpověd' děkuji. Sveškerou úctou Miroslav Bittner.

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 28.6.2022

Dobrý den pane Bittnere, reagujete na článek pana místostarosty Kimbembeho, který jsem nepsal, ani jsem se k němu nijak nevyjadřoval. Svoji otázku tedy prosím nepokládejte mně, ale pane Alexisu Kimbembemu. Pokud já vím, loni v ulici Pod Slovany prováděly lokální výspravy Technické služby města Úvaly v rámci své standardní činnosti pro město. Ohledně vodovodu a kanalizace Vám mohu sdělit, že v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro jejich vybudování. Zásadní krok k jejich realizaci byl proveden natažením vody a kanalizace k obnovované rybářské chatě. Samotná realizace těchto sítí pak zcela určitě spadne do let 2023 a dále, tedy bude ji řešit nově zvolená radnice v komunálních volbách v září 2022. S pozdravem