Úvaly - město v zeleni

Ptáte se starosty

Téma: Evidence obyvatelstva

Vážený pane starosto,
mám dotaz, kdy bude vyřešen neoprávněný trvalý pobyt a vystavení neplatného OP?
Předpokládám, že jste byl vedoucí úřadu informován, že pro nečinnost stavebního odboru dle § 80 nařídilo MMR změnu příslušnosti řešení černé stavby RD do Říčan. Zdejší stavební odbor vedl řízení 7 let, když původní stavba RD byla odstraněna bez povolení již v roce 2014 a je stále vedena v katastru nemovitostí a do neexistující stavby město vystavilo v roce 2017 trvalý pobyt včetně OP. Dodnes (po 5 měsících, když stavební úřad Úvaly odmítl černou stavbu řešit – celý na sebe vyhlásil podjatost) nejsou účastníci řízení seznámeni, které oprávněné osobě v Říčanech byla dokumentace předána a kdo řízení povede a dokonce jestli je vůbec nějaké řízení vedeno. Řízení dle vyjádření MMR se má týkat pouze odstranění novostavby a dodatečné povolení stavby RD, kterou zde opět bez povolení dokončil stavebník v roce 2015. RD je trvale užíván a stavba je stále v rozporu se stavebním a požárním zákonem. Pokud stavebník nezjedná nápravu, nelze dodatečné povolení udělit. Vyjádření vedoucí úřadu, že MÚ Říčany by měl pro Město Úvaly provádět vymazaní původního RD z katastru nemovitostí nebo rušit trvalý pobyt v nezkolaudovaném RD je nehorázné. Práci stavebního úřadu je nucen zajistit jiný stavební úřad. Jako krajský radní by jste měl zjednat nápravu, aby stavební úřad a jeho vedoucí respektovali nařízení vašeho Krajského úřadu Středočeského kraje, který opakovaně výše uvedené nařídil k přímému vyřízení.
S pozdravem účastník řízení Jindrák

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 29.7.2022

Dobrý den pane Jindráku, otázky, které mi pokládáte, nepatří vůbec do mé kompetence, ať již jako starosty nebo jako krajského radního. Evidence trvalého pobytu je správní úkon - tedy se jedné o úkon STÁTNÍ správy nikoli SAMOSPRÁVY. V daném případě navíc na předmětném pozemku vždy existovala nemovitost, úřednice tedy nemohla konat jinak, než trvalý pobyt zaevidovat. Stejně tak jako krajský radní nemám ŽÁDNOU pravomoc řešit vztahy mezi jednotlivými stavebními úřady. Mrzí mne, že v podstatě celou dobu, co jsem starosta našeho města (tedy prakticky 8 let), stále existuje Váš sousedský spor, ale já ten já opravdu nevyřeším. A nemám ani pravomoc jej řešit. Osobně jsem se snažil několikrát zprostředkovat dohodu mezi Vámi a sousedem, bohužel k ničemu to nevedlo. Nejsem si jist, jestli cesta, kterou jste si spolu se sousedem zvolili, je ta nejlepší pro Vás a pohodu Vašeho vzájemného soužití, ale to už je na Vašem rozhodnutí a já nejsem soudce. S pozdravem