Ptáte se starosty

Téma: Rozvoj města

Dobrý den, pane starosto,

Mám na Vás otázku týkající se ozvučení sálu domu s pečovatelskou službou.

Uvažovali jste někdy o tom, že  byste nechali ozvučit i prostor venku před sálkem?

Píšu vám tento podmět ze zkušenosti z letošního prvního mimořádného zastupitelstva, kdy přišlo více občanů než byla kapacita sálu. Pokud bylo aspoň trochu slyšet z pootevřeného okna, poslouchalo nás několik občanů venku. Jakmile se ovšem okno zavřelo, nebylo nic slyšet a naše snaha dorazit a projevit zájem na občanském dění byla nanic.

Ano, vím, že jednání zastupitelstva jsou přenášena na youtubu, ale to nenahradí osobní účast, pokud má občan zájem. A pokud srdečně zvete všechny občany, tak je to na vztek.

Děkuji za odpověď.
S pozdravem

Anna Vítová

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 7.3.2020

Dobrý den paní Vítová, nastalá situace mne osobně mrzí, ale nepočítali jsme s tak enormním zájmem veřejnosti (myslím, že se jednalo o rekordní účast), jinak bychom jednání přesunuli do většího sálu nebo připravili ozvučení směrem ven. Běžně se jednání zastupitelstva účastní tak kolem 5 - 10 občanů z řad veřejnosti. Pro příště už jsme poučenější a případné ozvučení nebo větší sál zajistíme. S pozdravem a omluvou Petr Borecký, starosta