Objednávky

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo objednávky
Cena * Dodavatel
Odběratel
Modernizace osvětlení v hernách MŠ
123/2019
52 429,00 Antonín Pácal
Město Úvaly
Záložní zdroj
69/2019
52 635,00 Polysoft s.r.o.
Město Úvaly
TDI a BOZP akce úpravy a vybavení ZŠ
129/2019
98 000,00 Pavel Vladyka
Město Úvaly
Datové úložiště
70/2019
53 240,00 Polysoft s.r.o.
Město Úvaly
Vytvoření formulářů pro el. podání
210/2021
405 350,00 DATRON ,a.s. Česká Lípa
Město Úvaly
Ozelenění ulice U Přeložky
77/2022
92 455,00 Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
Město Úvaly
Dovybavení sběrného dvora
83/2019
418 580,00 AF- Cityplan s.r.o.
Město Úvaly
Ořez stromů
85/2019
65 650,00 Pavel Karbulka
Město Úvaly
Zpracování PD a SP Výtah DPS
87/2019
99 825,00 Schindler CZ a.s.
Město Úvaly
Pronájem kontejnerů koupaliště
89/2019
186 945,00 TOI TOI sanitární systémy s.r.o.
Město Úvaly