Přihlášení

Zóna občana je služba popsaná níže.

 

Zóna občana je součást řešení www stránek Města Úvaly, pomocí které si občan může spravovat agendy a služby, které jsou vázány na jeho osobní účet (identitu) v Systému správy uživatelů (dále IDM). Tato služba se realizuje prostřednictvím přihlášení k osobnímu účtu a následným přechodem k personalizovaným údajům jednotlivých agend. Identifikátorem pro přihlášení je přihlašovací jméno vygenerované při registraci nebo telefonní číslo či e-mailová adresa patřící k účtu (takových telefonních čísel či e-mailových adres může být více podle využívaných agend). Identita vzniká individuální registrací do IDM nebo požadavkem na použití (autorizaci) některého z agendových systémů. Identita může být rovněž propojena s některým z externích zdrojů (aktuálně MojeID, plánována datová schránka, e-identita, e-občanka). Pokud jsou identifikátory osoby (jméno, příjmení, telefon a e-mail) stejné, dojde k automatickému spárování identity.

V základním rozsahu správy IDM – individuální registrace s ověřením mailové adresy a telefonního čísla – je možno nastavit požadované služby SMS a e-mailových zpráv a přidávat personalizované příspěvky do diskusí a mít pohromadě své příspěvky v systému “Hlášení závady či nedostatku”. Pro využití pokročilých funkcí (platby poplatků; individuální vstup do agend knihovního systému a správy vodného a stočného) je třeba se pro tyto služby autorizovat. Autorizaci můžete provést osobně u správce příslušného agendového systému (Městský úřad Odbor Správní (poplatky správní a odpady);  Technické služby města Úvaly (vodné a stočné) nebo Městská knihovna) nebo elektronicky žádostí skrze propojenou autorizovanou externí službu.

Po přihlášení se služba chová jako systém jednotného ověření (SSO – Single Sign-On) pro snadný přechod mezi agendami bez nutnosti znovu se přihlašovat. Po nastavení systému budete mít možnost podle úrovně vašeho přihlášení provádět platby přes platební bránu (vodné a stočné, poplatky za odpad, psa, …), zobrazovat svoje pohledávky a vyúčtování vodného a stočného, budete mít personalizovaný přístup do diskusí, do webového portálu knihovny, apod.

Zóna občana přináší také zlepšení komunikace městského úřadu s občany. Prostřednictvím nových www stránek budou uživatelům, kteří se k tomu přihlásí, poskytovány informace e-mailovými zprávami či prostřednictvím SMS. Vybrané zprávy budou rozesílány v krizových situacích, ale mohou být zasílány i informace o kulturních akcích, upomínky apod., a to podle preferencí jednotlivých uživatelů.

Systém je stále rozvíjen a rozšiřován a zajímají nás vaše postřehy a návrhy.
Pro další informace nás kontaktujte na Infocentru radnice nebo na e-mailu informatik@mestouvaly.cz.