Přihlašte se prosím

Pokud se zaregistrujete prostřednictvím tohoto webu za pomoci Vaší e-mailové adresy, získáte základní služby Zóny občana: SMS infokanál, e-mailové zprávy z webu města, můžete přidávat personalizované příspěvky do diskusí, budete mít pohromadě své příspěvky v systému “Hlášení závady či nedostatku”.
Pro využití pokročilých funkcí a pro využití elektronických státních agend (správa účtu u České správy sociálního zabezpečení, finanční úřad atd.), je třeba se pro tyto služby autorizovat neboli zřídit si elektronickou identitu (e-Identitu). Podle úrovně vašeho přihlášení budete mít možnost provádět platby přes platební bránu (vodné a stočné, poplatky za odpad, psa, …), zobrazovat svoje pohledávky a vyúčtování vodného a stočného, budete mít personalizovaný přístup do diskusí, do webového portálu knihovny, apod.

.
… chcete podat přímo daňové přiznání, prohlédnout si Váš účet u ČSSZ či využít další služby státu a máte již datovou schránku či e-Identitu? Kliknutím níže se dostanete na přímý vstup k elektronickým agendám Portálu občana České republiky