Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
16.01.2014 Darovací smlouva - Dar - pozemky v kú. Úvaly Výpustek
5/2014
0,00 Město Úvaly
Censeo,s.r.o.
16.01.2014 Kupní smlouva - koupě inženýrských sítí lokalita Radlická čtvrť
6/2014
6 050,00 Město Úvaly
Marian Ješko, Václav Paparega
16.01.2014 Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - převod vlastnictví pozemky Radlická čtvrť
7/2014
2 498,00 Město Úvaly
Marian Ješko, Václav Paparega
14.01.2014 Dodatek smlouvy k revolvingovém úvěru č. 99001499119 - Změna doby splacení jistiny
2/2014
0,00 Město Úvaly
Komerční banka, a.s.
14.01.2014 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Zřízení věcného břemene - pozemek 4005/7 k.ú. Úvaly
3/2014
1 000,00 Město Úvaly
Povodí Labe, státní podnik
14.01.2014 Smlouva o nájmu pozemků - Pronájem pozemků 4005/7,4005/10 kú. Úvaly
4/2014
1 330,00 Město Úvaly
Povodí Labe, státní podnik
31.12.2013 Dodatek č. 8 - Ke smlouvě o závazku veřejné služby ve věřejné linkové službě v sys. PID 2010 - 2019
83/2014
40 747,10 Město Úvaly
ČSAD Střední čechy a.s.
Dohoda - o změně veřejnoprávní smlouvy
96/2023
0,00 Město Úvaly
Obec Tuklary
qwerty - test3
Město Úvaly
test