Úvaly - město v zeleni

Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
22.01.2015 Darovací smlouva - Finanční dar - Advent
178/2014
1 000,00 Město Úvaly
PHOEVER s.r.o.
15.01.2015 Smlouva o nájmu movité věci - pozemková parcela 1059/40 Úvaly
172/2014
13 963,00 Město Úvaly
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
15.01.2015 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Podpora kultury a obnovy památek
173/2014
50 000,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
15.01.2015 Darovací smlouva - finanční dar Advent
174/2014
400,00 Město Úvaly
Helena Fridrichová
15.01.2015 Darovací smlouva - finanční dar Advent
175/2014
3 000,00 Město Úvaly
Krutský spol.s.r.o.
15.01.2015 Darovací smlouva - 2 keramické postavy( betlém )
176/2014
0,00 Město Úvaly
Miloslava Kaňková
06.01.2015 Smlouva - pronájem pozemků
z r. 2015
Město Úvaly
Český rybářský svaz MO Úvaly
31.12.2014 Darovací smlouva - finanční dar advent
171/2014
3 000,00 Město Úvaly
KC Trans,s.r.o.
19.12.2014 Darovací smlouva - finanční dar - advent
170/2014
1 000,00 Město Úvaly
BC Natrix s.r.o.
19.12.2014 Dohoda - o zániku závazku
164/2014
0,00 Město Úvaly
KA architekti s.r.o.