Úvaly - město v zeleni

Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
11.02.2014 Dodatek k nájemní smlouvě - Změna místa pro instalaci stojanu pro prodej stolní vody
23/2014
1 600,00 Město Úvaly
Miroslav Petružálek sdružení
11.02.2014 Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu - příprava a provozování objektu městského koupaliště v sezóně 2014
24/2014
0,00 Město Úvaly
Pavel Polák
11.02.2014 Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu - nebytové prostory služebna PČR
27/2014
1,00 Město Úvaly
KŘ Policie Stč. kraje
11.02.2014 Pojistná smlouva - Zabezpečení čp. 65
28/2014
1 373,00 Město Úvaly
Česká pojišťovna a.s.
11.02.2014 Servisní smlouva - údržba výtahového zažízení v objektech MŠ Kollárova
29/2014
0,00 Město Úvaly
Schindler CZ a.s.
06.02.2014 Mandátní smlouva - Poskytování poradenských služeb souvisejících s výběrem provozovatele veřejného koupaliště Úvaly
10/2014
209 330,00 Město Úvaly
VRV a.s.
06.02.2014 Dodatek č. 2. ke smlouvě práce na ene - Dodatek č. 2. ke smlouvě práce na energetických auditech objektů města
11/2014
0,00 Město Úvaly
Ing. Vladimír Vlk
06.02.2014 Provozní řád stanice telekomunikační sítě - Provozní řád stanice telekomunikační sítě - rozhledna Vinice
12/2014
0,00 Město Úvaly
Město Úvaly
06.02.2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při koordinaci výstavby vodovodu - změna článku III odst. 4
13/2014
0,00 Město Úvaly
Úvaly Development,s.r.o.
06.02.2014 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB - Sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení VB ke strpění umístění zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
14/2014
240 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce , a.s.