Test

Kontakt

Odbor investic a dopravy
Umístění: Riegerova 897, Úvaly
Andrea Vodáková
referent - administrativa odboru
Blanka Viktorová
referent - nebytové prostory, pozemky, věcná břemena, inventarizace majetku
Anežka Růžičková
vedoucí oddělení investic
Marcela Benešová
referent - doprava
Eva Kopecká
referent - investice
Adriana Bednarčíková
vedoucí oddělení správy majetku
Bc. Jana Bazalová
referent - správa bytů, pojištění majetku

 

Kontakt

Odbor investic a dopravy
Umístění: Riegerova 897, Úvaly