ANTONÍM DVOŘÁK – STABAT MATER, OP. 58

Pořadatel: Komise pro kulturu města a Středočeský pěvecký sbor, z.s.
Místo: farní kostel Panny Marie Zvěstování Páně v Úvalech
18. 09. 2022 17:17
Hudba