Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva – studie EIA Tawesco Úvaly

Pořadatel: Město Úvaly
Místo: Dům s pečovatelskou službou společenský sál Náměstí Svobody 1570 250 82 Úvaly
6. 02. 2020 18:00 - 6. 02. 2020 21:00
Ostatní

Vážené členky, vážení členové zastupitelstva města Úvaly,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích svolávám 1. – mimořádné – zasedání zastupitelstva města Úvaly na čtvrtek dne 6.2.2019 od 18.00 hod. do společenského sálu v Domě s pečovatelskou službou, Náměstí Svobody 1570.

Program

  1. Zahájení
  2. Složení slibu nové zastupitelky města
  3. Schválení programu
  4. Realizace montážní haly a odhlučnění areálu Tawesco Automotive s. r. o.,  Úvaly – studie EIA
  5. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
  6. Dotazy, připomínky a podněty občanů
  7. Závěr

Studie EIA byla zveřejněna na portále CENIA a přístup byl všem zastupitelům i občanům města poskytnut v elektronické formě. Případné doplňující materiály budou zastupitelstvu poskytnuty v zákonem stanovených termínech.

Na jednání zastupitelstva zvu srdečně i všechny občany.

Mgr. Petr Borecký
starosta