Pozvánka na veřejnou prezentaci záměru regulace parkování v okolí nádraží

Místo: V sálku Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody 1570, Úvaly
4. 02. 2019 18:00 - 4. 02. 2019 21:00
Ostatní

Regulovaná zónaV uplynulých třech letech začala výrazně růst intenzita automobilového provozu v Úvalech, především v centru města v okolí nádraží.

Tento růst má několik příčin. Především se projevilo razantní omezení možností parkování v Praze zavedením parkovacích zón, nemalý vliv má i stále rostoucí počet obyvatel v Úvalech a okolních vesnicích a městysech, pro které je nádraží v Úvalech přirozenou přestupní stanicí pro dopravu do zaměstnání, ale i třeba za zábavou, nákupy nebo lékařem.

V okolí nádraží v oblasti vymezené zhruba ulicemi Nerudova – Žižkova – Wolkerova – náměstí Svobody – Na Spojce – Smetanova parkuje každý den cca kolem 300 aut. A trend je stále rostoucí.

Autobusový terminálDůsledkem jsou zaplněné ulice, vysoký provoz v okolí nádraží a pro občany v lokalitě bydlící či podnikající leckdy nemožnost buď zaparkovat nebo se vůbec dostat domů.

Požádali jsme proto tým Fakulty dopravní ČVUT v Praze pod vedením docenta Jiřího Čarského o zpracování návrhu regulace provozu a parkování v oblasti okolo nádraží. Součástí tohoto návrhu je i řešení výstavby nového autobusového terminálu u nádraží, infrastruktury pro cyklisty a další posílení autobusových linek, včetně obsluhy lokality Pařezina.

Tento návrh je zveřejněn pro připomínkování veřejností na webových stránkách města.

Zveme vás všechny na veřejnou prezentaci návrhu a diskusi o tomto návrhu do Domu s pečovatelskou službou