Vzpomínání Miroslava Martínka na období první republiky a II. světové války

Pořadatel: Letopisecká komise Rady města Úvaly
Místo: Dům s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly
24. 06. 2022 18:00
Kulturní akce