Volnočasový areál v lomu v Riegrově ulici

Název projektu – investiční akce  

Volnočasový areál v lomu v Riegrově ulici

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Projekt je ve fázi zpracování projektové dokumentace

Schváleno usnesením rady města R-10/2021

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) 25 – 30 milionů Kč
Předpokládaný termín 2023 – 2026
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor investic a dopravy
Stručný popis Cílem projektu je revitalizovat areál bývalého lomu, který se nachází v centru města Úvaly
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Vznikne v lomu v Riegrově ulici úvalská „Gutovka“

Již před nějakými 13 lety vznikla v Úvalech myšlenka, aby se areál opuštěného lomu v Riegrově ulici přeměnil na volnočasový areál nejen pro náctileté. Tehdy však na to nebyly ani peníze ani vůle radnice, později pak areál lomu sloužil jako zázemí pro rekonstrukční práce centra města a hlavních příjezdových ulic v Úvalech.

Dnes je situace jiná. Hlavní rekonstrukční práce v centru Úval jsou za námi a mezitím zjišťujeme, že takový typ volnočasového prostoru v Úvalech už zoufale chybí. Požádali jsme proto městského architekta, aby navrhl přeměnu areálu lomu v cosi, co bychom mohli nazvat úvalskou „Gutovkou“. A tento první návrh je zde. Než se však pustíme do dalšího projektování, chceme se zeptat vás, co tomuto záměru říkáte.

👉 A co všechno by v areálu lomu mělo vzniknout?

 víceúčelové sportoviště (streetball, fotbal, volejbal atd.)
 workout
 lezecká stěna
 skatepark
 letní hlediště s promítací stěnou
odpočinkové místo s grilovištěm
graffiti wall

👉 Kolik by to mělo stát?
Architekti předběžně odhadují náklady celkové revitalizace lomu na cca 25 – 30 mil. Kč, přičemž cca 50% by mohlo být kryto dotací z fondů MF ČR a 50% z rozpočtu města. Jednotlivé části areálu by se mohly realizovat postupně, takže finanční zátěž by se dala rozložit v čase.

⚠️ Rádi bychom proto pozvali vás, budoucí možné uživatele areálu v lomu v Riegrově, ale i ostatní občany Úval abyste nám přišli říct svůj názor, co návrhu architektů ale především navrženým funkcím říkáte, na co byste kladli důraz, co byste vynechali a co vám tam naopak chybí.

A nebo nám řekli, jestli něco takového vůbec chcete a jestli město má do takového projektu dávat peníze.

Můžete nám napsat i na web, FB nebo instagram města.

Každý názor je pro nás důležitý!

Těšíme se na vás!
Petr Borecký, starosta

Rozpracovanost studie, autorem studie je společnost Architektura s.r.o. městského architekta pana Davida Krause.
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server celá studie je ke stažení zde


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name