Bezpečné přecházení školáků

S novým školním rokem se strážníci opět chystají na ranní dohled nad nejfrekventovanějšími přechody pro chodce.

Přechody budou pod dohledem podle kapacit MP Úvaly ve spolupráci s bezpečnostní agenturou. Tímto apelujeme na rodiče, aby dětem vysvětlili, jak se na přechodech chovat. Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu v první řadě odpovídají rodiče – škola může v rámci dopravní výchovy dát dítěti pouze základy, praxi v reálném dopravním prostředí musí zajistit rodiče. Před začátkem školního roku je vhodné s dítětem projít celou trasu, ukázat mu bezpečná místa k přecházení a vysvětlit zásady, jak bezpečně přecházet a to hlavně:

  • najít bezpečné místo k přecházení,
  • vždy se zastavit a rozhlédnout na obě strany,
  • nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly.

Ve snaze zpříjemnit si cestu do školy děti používají různá multimediální zařízení k poslechu hudby. Se zašpuntovanými slechy a pohledem do telefonu se mění na „mobil zombie“. Nevidí, neslyší. O nebezpečí takového chování netřeba moc psát, jistě si dokážeme představit, do jaké situace se můžou dostat.

Cesta na koloběžce je rychlejší, ale je potřeba si uvědomit že koloběžka je dopravní prostředek a platí pro ni stejná pravidla jako pro jízdu na kole (na přechodu koloběžku vedu, používám helmu atd.).

Velký důraz klademe na přechod přes železniční přejezd. Je třeba dětem vysvětlit, že pokud svítí červené přerušované světlo, na přechod se nevstupuje. Pokud se světlo rozsvítí, když na přechodu jsou, v klidu cestu na druhou stranu dokončí. Platí zde stejná pravidla jako u přechodu pro chodce.

Ranní spěch je všudypřítomný a špatný spolujezdec v autě. Spěchající rodiče velmi často ohrožují ostatní děti ve snaze to své dovést až do školní lavice. Je potřeba si uvědomit, že děti jsou schopny dojít pár metrů. Samozřejmě chápeme, že ne vždy se povede odjíždět na čas, ale není třeba děti vozit až před dveře školní budovy. Se začátkem školního roku je třeba počítat se silnějším provozem u školy a doporučujeme přijíždět včas. Buďte ohleduplní.

 

Přejeme dětem bezpečnou cestu do školy jménem MP Úvaly.

Více o bezpečnosti silničního provozu na WWW.IBESIP.CZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name