Výtah pro DPS Úvaly

Název projektu – investiční akce

Výtah pro DPS Úvaly

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Usnesením rady města R – 84/2019 ze dne 12.3.2019Schváleno zpracování projektové    dokumentace

Objednávka č. 87/O/2019 ze dne 13.3.2019Firma Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3,Praha 5
Usnesením rady města R – 352/2020 ze dne 21.7.2020Uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby dne 2.9.2020Firma Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, Praha 5

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

Investice města

Projektové práce: 82.500,- Kč bez DPH (99.825,- Kč vč. DPH)

Realizace: 1.030.900,- Kč bez DPH (1.185.535,- Kč vč. DPH)

Dotace 95% – Ministerstvo pro místní rozvoj, Program 11703 – Integrovaný regionální operační program

Předpokládaný termín

Zahájení prací: 1.2.2021

Ukončení prací: 31.3.2021

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor investic a dopravy – Riegerova 897, Úvaly

Stručný popis

Předmětem stavby je demontáž a odvoz stávajícího výtahu včetně likvidace. Dodávka a montáž osobního výtahu do objektu DPS včetně servisu po dobu záruční doby.

Stavební povolení: č.j.  K/6405/2019/SU/Hoz ze dne 31.7.2019

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Předmětem stavby je demontáž a odvoz stávajícího výtahu včetně likvidace. Dodávka a montáž osobního výtahu do objektu DPS včetně servisu po dobu záruční doby.

Rozpracovanost

Realizace: od 1.2.2021

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name