Rekonstrukce a intenzifikace strojního odvodnění kalu na ČOV Úvaly – náhrada stávajícího strojního odvodnění kalu za odvodňovací šnekový lis pro kapacitu ČOV 9990 EO

Název projektu – investiční akce

Rekonstrukce a intenzifikace strojního odvodnění kalu na ČOV Úvaly – náhrada stávajícího strojního odvodnění kalu za odvodňovací šnekový lis pro kapacitu ČOV 9990 EO

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Usnesením č. R – 486/2021 dne 30.11.2021

Usnesením č. R – 44/2022 dne 22.2.2022

Usnesením č. R -115/2022 ze dne 12.4.2022

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

Investice města – realizace

Zhotovitel – AQUABOX spol.s.r.o., Nad Královskou oborou 43, Praha 7

Náklady – 3.179.000,- Kč bez DPH

Předpokládaný termín

Rok 2022

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor investic a dopravy – Riegerova 897, Úvaly

Stručný popis

Předmětem stavby byla rekonstrukce a intenzifikace strojního odvodnění kalu na ČOV Úvaly – náhrada stávajícího strojního odvodnění kalu za odvodňovací šnekový lis na kapacitu 9 990 EO.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Předmětem stavby byla rekonstrukce a intenzifikace strojního odvodnění kalu na ČOV Úvaly – náhrada stávajícího strojního odvodnění kalu za odvodňovací šnekový lis na kapacitu 9 990 EO.

Rozpracovanost

Realizace proběhla od 06/2022 – 09/2022

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name