Výstavba hřiště Na Slovanech

Název projektu – investiční akce

Výstavba hřiště Na Slovanech

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Rada města dne 21.3.2017 usnesením č. R – 121/2017

zpracovatel PD – BENIKSPORT s.r.o., Na Petynce 424/154, Praha 6, IČO: 25148133

Rada města dne 19.10.2021 usnesením č. R – 416/2021

Zhotovitel Linhart spol. S.r.o.

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

investice města- 36.300,- Kč vč. DPH (za zpracování projektové dokumentace)

investice města – 1.094.422,- Kč bez DPH (1.324.250,60 Kč vč. DPH)

Předpokládaný termín

04/2017 – 06/2017 – PD

03-06/2022 – realizace

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor investic a dopravy – Riegerova 897, Úvaly

Stručný popis

Výstavba hřiště Na Slovanech.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Výstavba hřiště Na Slovanech o rozměrech 22 x 12 m včetně oplocení a sportovního vybavení pro hry: basket, volejbal, malá kopaná a tenis.

Rozpracovanost

Vybrán zhotovitel Linhart, s.r.o.

Zahájení prací – 03/2022

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name