Kácení parkové plochy na ulici Jiráskova v Úvalech

Informace pro občany o připravovaném kácení stromů parkové plochy na ulici Jiráskova v Úvalech.

Kácení parkové plochy na ulici v Úvalech

Dovolujeme si informovat naše občany o připravovaném kácení stromů parkové plochy na ulici Jiráskova v Úvalech. Parková plocha nese známky dlouhodobé absence odborné pěstební péče a chybějících obnov. Současný stav vegetačních prvků (dřevin) neumožňuje jeho plnohodnotné využití ani dlouhodobě stabilní a udržitelné poskytování jednotlivých funkcí vázaných na vlastní park a jeho zeleň.

Kácení provedou Technické služby města Úvaly za účelem přípravy k revitalizaci parkové plochy na ulici Jiráskova, na kterou byla poskytnuta dotace ze SFŽP ČR. Navržené úpravy jsou dle projektové dokumentace Ing. Lukáše Štefla, Ph.D., městského zahradního architekta.

Ošetřeno bude 8 ks stromů a 5 ks keřů. Nově bude vysázeno 10 ks stromů a 73 m2 keřových skupin. Pro výsadby byly navrženy pouze domácí druhy dřevin. Dlouhověké kosterní dřeviny jako dub a javor. Pro atraktivitu a proměnlivost lokality byly přidány třešně a břízy, jako doplňkové druhy.

 

13. 3. 2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name