Aktuální informace k zápisu do 1.ročníku ke vdělávání na ZŠ Úvaly

Vážení rodiče,

 

 

  • Zápis bude probíhat elektronickou formou od 6. 4. do 17. 4. 2020.
  • Poštou byly dětem s trvalým bydlištěm v Úvalech zaslány potřebné dokumenty nebo jsou ke stažení (viz odkazy níže). Vyplněné dokumenty a příslušné doklady oskenujte (případně vyfoťte mobilním telefonem) a elektronicky zašlete na mail školy (kancelar@zsuvaly.cz) Pokud nemáte možnost takto odeslat, volejte na číslo 776 629 840.
  • Na Váš mail bude následně zasláno potvrzení o přijetí žádosti. Na tomto potvrzení bude registrační číslo Vašeho dítěte. Po 30. dubnu 2020 bude pod těmito registračními čísly na webu i nástěnce školy vyvěšen seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na ZŠ Úvaly.
  • Originál podepsaného formuláře žádosti v průběhu dubna 2020 (nejlépe do 24. 4.) vložte do schránky, která bude za tímto účelem umístěna na budově školy (stará budova č. 8 pod hodinami) v pracovní dny v době od 7.00 do 13 hodin, abychom měli originální žádosti s podpisy nejlépe obou rodičů, pokud je to možné.
  • Zákonní zástupci, kteří budou žádat odklad školní docházky pro své dítě, vyplní  Žádost o OŠD. K této žádosti v ideálním případě připojí doporučení z PPP a od dětského lékaře, případně klinického psychologa.
  • Rodiče, kteří teprve čekají na vyšetření školní zralosti a váhají s nástupem školní docházky, vyplní tuto žádost také.
  • V případě pochybností o školní zralosti Vašeho dítěte nás kontaktujte na e-mail: fouckova@zsuvaly.cz
  • Žádáme rodiče, aby nás v dotazníku informovali o případných speciálních potřebách dítěte. Na volný papír můžete také napsat další potřeby a přání.

 

Formuláře ke stažení v Aktualitách na stránkách školy

 

Žádost k základnímu vzdělávání

Dotazník pro rodiče

Žádost o odklad

 

Optimální připravenost 

 

    • zná své jméno, příjmení, adresu, věk
    • dokáže se vzdálit na určitou dobu od rodičů
    • poslechne pokyn dospělého
    • umí se samo obléknout, najíst, udržovat pořádek
    • soustředí se na práci
    • zapojí se do kolektivních her
    • drží správně tužku
    • vyjadřuje se srozumitelně
    • určuje barvy
    • určí počet předmětů do 5
    • orientuje se v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo)

 

 

Dbejte na dokončování zadaných úkolů, dobré je trénovat samostatnost při sebeobsluze, oblékání a jídle.

 

Zajímavé odkazy ke školní zralosti v Aktualitách na stránkách školy:

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name