Aktuální informace k zápisu do 1.ročníku ke vdělávání na ZŠ Úvaly

Zápis – aktuální informace

 

Vážení rodiče,

 

aktuální informace k zápisu do 1. ročníku ke vzdělávání na ZŠ Úvaly pro rok 2020/2021:

 • Zápis bude probíhat elektronickou formou od 6. 4. do 17. 4. 2020.
 • Poštou byly dětem s trvalým bydlištěm v Úvalech zaslány potřebné dokumenty nebo jsou ke stažení (viz odkazy níže). Vyplněné dokumenty a příslušné doklady oskenujte (případně vyfoťte mobilním telefonem) a elektronicky zašlete na mail školy (kancelar@zsuvaly.cz) Pokud nemáte možnost takto odeslat, volejte na číslo 776 629 840.
 • Na Váš mail bude následně zasláno potvrzení o přijetí žádosti. Na tomto potvrzení bude registrační číslo Vašeho dítěte. Po 30. dubnu 2020 bude pod těmito registračními čísly na webu i nástěnce školy vyvěšen seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na ZŠ Úvaly.
 • Originál podepsaného formuláře žádosti v průběhu dubna 2020 (nejlépe do 24. 4.) vložte do schránky, která bude za tímto účelem umístěna na budově školy (stará budova č. 8 pod hodinami) v pracovní dny v době od 7.00 do 13 hodin, abychom měli originální žádosti s podpisy nejlépe obou rodičů, pokud je to možné.
 • Zákonní zástupci, kteří budou žádat odklad školní docházky pro své dítě, vyplní  Žádost o OŠD. K této žádosti v ideálním případě připojí doporučení z PPP a od dětského lékaře, případně klinického psychologa.
 • Rodiče, kteří teprve čekají na vyšetření školní zralosti a váhají s nástupem školní docházky, vyplní tuto žádost také.
 • V případě pochybností o školní zralosti Vašeho dítěte nás kontaktujte na e-mail: fouckova@zsuvaly.cz
 • Žádáme rodiče, aby nás v dotazníku informovali o případných speciálních potřebách dítěte. Na volný papír můžete také napsat další potřeby a přání.

Do 1. tříd ZŠ v Úvalech budou pro školní rok 2020/2021 žáci přijímáni s ohledem na kapacitu školy podle následujících kritérií:

1/ děti s trvalým bydlištěm v Úvalech

2/ děti z ostatních obcí podle věku (starší mají přednost)

 

Vzhledem k naplněné kapacitě školy a počtu dětí v seznamu občanů narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, který předává matrika MěÚ Úvaly, je možné, že pro školní rok 2020/2021 budou přijaty pouze děti s trvalým bydlištěm v Úvalech. Předpokládáme, že budou otevřeny čtyři 1. třídy po 25 žácích.

Děti, kterým byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad školní docházky, zasílají přihlášku k zápisu také.

Rozhodnutí o rozdělení žáků při tvorbě kolektivů a obsazení učitelů 1. tříd je zcela v kompetenci ředitele školy a je dále z organizačních důvodů neměnné.

 

 

Optimální připravenost

 • zná své jméno, příjmení, adresu, věk
 • dokáže se vzdálit na určitou dobu od rodičů
 • poslechne pokyn dospělého
 • umí se samo obléknout, najíst, udržovat pořádek
 • soustředí se na práci
 • zapojí se do kolektivních her
 • drží správně tužku
 • vyjadřuje se srozumitelně
 • určuje barvy
 • určí počet předmětů do 5
 • orientuje se v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo)

Dbejte na dokončování zadaných úkolů, dobré je trénovat samostatnost při sebeobsluze, oblékání a jídle.

 

Zajímavé odkazy ke školní zralosti:

ŠKOLNÍ ZRALOST

CO BYCH MĚL UMĚT

(V Aktualitách na webu školy)

 

Formuláře ke stažení:

 

Žádost k základnímu vzdělávání

Dotazník pro rodiče

Žádost o odklad

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name