Aktualizované informace ke koronaviru – karanténa + fungování úvalských úřadů a organizací

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nařízení, kterým se počínaje půlnocí počínající dnem 7.3.2020 nařizuje všem občanům ČR a dále osobám s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, jež pobývali v Itálii, povinná karanténa.

Všichni bezprostředně po návratu do České republiky mají povinnost telefonicky, emailem, sms nebo přes aplikaci kontaktovat svého praktického lékaře (tedy nikoli osobně!). Lékař jim nařídí karanténu v délce 14 dnů.

Opatření se netýká:

  • řidičů vlakové dopravy, kteří tranzitují přes Italskou republiku,
  • řidičů a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky,
  • pilotů dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

Tyto osoby, které mají výjimku, však telefonicky kontaktují lékaře v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění.

Jak budou fungovat úvalský městský úřad, škola a další organizace?

V Úvalech víme o dvou zaměstnancích městského úřadu a jejich rodinách, kteří pobývali v uplynulých dnech v Itálii. I tito zaměstnanci budou v karanténě, jejich povinnosti převezmou kolegyně, případně budou vyřizovat svoji agendu elektronicky z domova, práce úřadu nebude zatím nijak omezena.

Fungování základní školy, mateřské školy ani MDDM nebude omezeno a bude běžet v normálním režimu (s výjimkou některých předmětů, které budou v rámci ZŠ suplovány).

Zaměstnanci těchto organizací, kteří se nacházeli v Itálii, již jsou v karanténě.

Důležité kontakty:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: 234 118 111
Zdravotní středisko v Úvalech: 281 981 635 a pak jednotliví lékaři a lékařky

Mgr. Petr Borecký
starosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name