Úvaly - město v zeleni

Autobusová doprava v Úvalech dozná od 1.9.2022 značných změn. K lepšímu.

Před časem začalo naše město se Středočeským krajem projednávat výrazné změny tras linek autobusů 🚌a jízdních řádů v oblasti Úval, které následně navazují na změny u Říčan a Kostelce nad Černými Lesy.

Z tohoto pohledu je nejzásadnější změnou zavedení přímého spojení mezi městy Úvaly a Říčany od 1.9.2022 po silnici II/101 novou linkou 686. Tato linka by měla být provozována ve špičkách pracovního dne v intervalu 60 minut a v mimošpičková období včetně víkendu v intervalu 120 minut.
V návaznosti na zavedení této linky dojde k úpravám vedení linky 303, která již nebude zajíždět do Říčan a bude ukončena v Křenici a linky 366 v oblasti Křenice, resp. Březí a linky 423, která již nepojede do Třebohostic.

V případě obsluhy oblastí, kam již nebudou zajíždět linky 303 a 423 zajistí nově dopravní obsluhu právě nová linka 686.

Úpravy se také dotknou přímo Úval, v rámci nichž dojde k zavedení přímé dopravní obslužnosti lokality Pařezina linkami 484 a 655, které zastaví v nové zastávce v ulici Rašínova.
Z důvodu zrychlení dopravy k vlakům nebude linka 484 obsluhovat zastávku „Elektromechanika“, naopak linka 655 bude v této zastávce zastavovat i nadále formou krátkého závleku spojů.

Zároveň musíme řešit dopravu dětí do naší dočasné svazkové školy v Jirnech 🏫. V této souvislosti dojde k prodloužení vybraných spojů linky 423 z Úval do Jiren ve dnech školního vyučování. Spoje této linky budou také garantovanými přestupy svázány u úvalského nádraží s linkou 391 tak, aby bylo možné zajistit dopravu všech dětí spádujících do této svazkové školy.

A v jaké fázi se příprava celého projektu reorganizace veřejné dopravy nachází? V březnu 2022 proběhla jednání se zástupci obcí v oblasti Křenice, Sluštice a Březí, kde byly projednávány jednotlivé varianty řešení a možnosti zřízení nových zastávek. Současně jsem projednal s projektanty z IDSK a ROPIDu naše představy o rozvoji veřejné dopravy v Úvalech.

V nejbližších dnech dojde k odeslání kompletního návrhu změn na dotčená města a obce, aby se s nimi mohli starostové seznámit, a počátkem května se sejdou starostové se zástupci IDSK a ROPIDu ke společnému jednání, aby prodiskutovali veškeré připomínky. Po tomto jednání budou všechny změny zveřejněny na webu Pražské integrované dopravy tak, aby si je mohli prohlédnout a připomínkovat i cestující.

Zde bych pouze chtěl požádat obyvatele našeho města, aby své požadavky a připomínky adresovali na odbor dopravy městského úřadu Úvaly (paní Marcela Benešová, marcela.benesova@mestouvaly.cz).

Pokud vše proběhne hladce, můžeme se na nové změny těšit od zahájení školního roku 1. 9. 2022.

Z pohledu našeho města však opatření ke zlepšení veřejné dopravy nekončí. Již na jaře 2023 předpokládáme zprovoznění dvou nových zastávek v ulici Pražská, a to u mateřské školy a zdravotního střediska, kde by měly zastavovat autobusy především od Škvorce a Radlické čtvrti. Dále ve spolupráci s projektantem připravujeme zřízení další nové zastávky u budoucího obchodního centra Pražská, které vznikne na konci Pražské ulice.

Ve vzdálenějším časovém horizontu pak plánujeme více zpřístupnit novými zastávkami také náměstí Svobody.

Petr Borecký, starosta města

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name