Informace k prováděcím vyhláškám ke stavebnímu zákonu

  • leden 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • Starší
V souvislosti se zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy přistoupilo ministerstvo pro místní rozvoj na úseku územního rozhodování a stavebního řádu k legislativním úpravám prováděcích vyhlášek.