Chodník u pivovaru Libertas při ulici Škvorecká na pozemcích parc.č. 291/1 a 306/1, k. ú. Úvaly u Prahy“

Název projektu – investiční akce Chodník u pivovaru Libertas při ulici Škvorecká na pozemcích parc.č. 291/1 a 306/1, k. ú. Úvaly u Prahy
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Dne 5.11.2019 usnesením č. R-424/2019 rada města schválila dodavatele stavebních prací
Hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) Celkové náklady akce: 502.331,5 Kč včetně DPH
Termín realizace 11/2019 – 12/2019
Nositel projektu (odbor, osoba) odbor investic a dopravy
Stručný popis Chodník u pivovaru Libertas při ulici Škvorecká na pozemcích parc.č. 291/1 a 306/1, k. ú. Úvaly u Prahy
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Chodník navazuje na úpravu zpevněných ploch a parkovacích stání kolem nově postaveného pivovaru. Chodník je navržen z betonové dlažby. Celková délka chodníku je 84,25 m. Nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem. Součástí výstavby chodníku bude také výstavba nového veřejného osvětlení.
Rozpracovanost Stavba je ukončena a zkolaudována
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …) Foto 1

Foto 2

Foto 3

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name