Úvaly - město v zeleni

Covid-19 v Mateřské škole Pražská

Dnes jsme obdrželi informaci, že se vyskytl případ Covid-19 u dítěte ve třídě Dráčci v Mateřské školce Úvaly, budova Pražská. Z tohoto důvodu a na základě platných hygienických pokynů rozhodlo město Úvaly coby zřizovatel po konzultaci s ředitelkou školky a krajskou hygienickou stanicí o uzavření třídy Dráčci, a to od úterý 23.2.2021 do odvolání.

Třídu opět otevřeme, jakmile nám to situace umožní, nejdříve však 2.3.2021.

Co se bude nyní dít?

V tuto chvíli již má celou věc v řešení Krajská hygienická stanice, která bude trasovat kontakty (KHS bude s největší pravděpodobností kontaktovat děti ze třídy Dráčci, které byly ve školce přítomny v období 15.-19.2.2021 a vybrané děti a jejich zákonné zástupce zkontaktuje s dalšími pokyny.

O znovuotevření třídy Dráčci Vás budeme neprodleně informovat.

Pro potřeby ošetřovného již nevydává potvrzení školka, ale postačí čestné prohlášení rodičů.

Věřím, že jste všichni v pořádku a přeji pevné zdraví.

Jana Hájková, ředitelka mateřské školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name