Úvaly - město v zeleni

Dnes začíná rekonstrukce chodníku u zdravotního střediska

Rekonstrukce bude rozdělena do dvou etap. V první etapě bude provedena rekonstrukce v úseku od chodníčku k lékárně po vstup k poliklinice. V druhé etapě bude provedena rekonstrukce v úseku od vstupu do polikliniky až k ulici Raisova. Součástí rekonstrukce chodníku je i vybudování parkovacího místa pro sanitku. Přístup občanů do polikliniky a lékárny bude zachován.

Z důvodu zemních prací v místech rekonstrukce chodníku, žádáme občany o shovívavost a opatrnost při vstupu na staveniště.
Víme, že se bude jednat o nepříjemné omezení, ale výsledkem bude zvýšení bezpečnosti a komfortu před poliklinikou v Úvalech.

Termín ukončení stavební akce rekonstrukce chodníku je předpokládán do 9. 5. 2021.

Projekt „Bezbariérový přístup nejen pro Úvaly“ je realizován v rámci programu “MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského kraje“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name