Úvaly - město v zeleni

Doplnění jednostranného chodníku v ulici Dobročovická – východ, Úvaly

Název projektu – investiční akce Doplnění jednostranného chodníku v ulici Dobročovická – východ, Úvaly
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)  

Projekt je ve fázi zpracování projektové dokumentace

Radou města dne 15.9.2020 usnesením č.R-470 /2020

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) 1 000 000,- Kč včetně DPH
Předpokládaný termín realizace
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor investic a dopravy
Stručný popis Doplnění jednostranného chodníku v ulici Dobročovická – východ, Úvaly
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Předmětem návrhu záměru je doplnění jednostranného chodníku v ulici Dobročovická v Úvalech na jižní straně od přechodu přes komunikaci ulice U Přeložky 1/12 až k objektu u vjezdu pneuservisu a bude dále pokračovat na opačné straně komunikace až k mostu přes vodoteč. Propojení chodníků na opačných stranách bude provedeno místem pro přecházení.  Účelem návrhu záměru je komfort dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců i provozu.
Rozpracovanost  

Zpracování PD

situace ke stažení zde

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name